Všichni strážníci i další zaměstnanci Městské policie Brno absolvují několikrát ročně školení, na kterých se zdokonalují v účinných postupech při záchraně života. Případů, kdy dojde k selhání srdce v poslední době bohužel výrazně přibývá. 

O to naléhavěji vyznívá potřeba rychle a správně vyhodnotit situaci a zvolit takový postup, aby čas do příjezdu záchranné služby byl co nejefektivněji využitý. Nácvik nepřímé srdeční masáže v tomto týdnu společně absolvovalo také sedm asistentů prevence kriminality, kteří v řadách brněnské městské policie působí. Podobně jako strážníci tráví většinu své pracovní doby přímo na ulici, a pravděpodobnost, že se ocitnou v rolích zachránců, není o nic menší. Jedním z cílů školení je umět provázat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Nedílnou součástí každého nácviku nepřímé srdeční masáže bývá i seznámení s externím defibrilátorem. I když jeho obsluhování je hodně intuitivní, pokud se potenciální uživatel dopředu dozví o možných chybách, je schopný je do velké míry eliminovat.