Fakultní nemocnice Brno obsadila pro rok 2019 první místo v on-line komunikaci mezi všemi fakultními nemocnicemi v České republice. Obhájila tak  prvenství z loňského roku, kdy se tato soutěž organizovaná HealthCare Institutem, o.p.s., vyhlásila vůbec poprvé. První místo získala FN Brno pro
rok 2019 také v oblasti „Bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců“.

V letošním ročníku se však na hodnocení úrovně komunikace podílela nejenom renomovaná tuzemská digitální agentura AMI DIGITAL a největší PR agentura AMI Communications spolu s HealthCare Institutem, ale i zástupci médií. Druhé místo obsadila FN Olomouc a za ní byla Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze. 

„O to více nás úspěch potěšil a potvrdil, že jsme se vydali správným směrem. Před třemi lety jsme změnili prakticky celou komunikaci a to jak interně v rámci nemocnice, tak zejména externě směrem na veřejnost. Z mnoha faktorů jsme si vybrali vysokou specializaci našich týmů a center. Podařilo se nám vybudovat a zejména podpořit obraz FN Brno jako vysoce specializované nemocnice, která patří k absolutní světové špičce. Topovali jsme osobnosti, lékaře, špičkové týmy, naše vynálezy do veřejného prostoru a poskytli jim absolutní mediální a komunikační servis. Měli jsme také štěstí na
události uvnitř nemocnice, které doslova oblétly svět. Myslím tím rekordní udržení životních funkcí u gravidní ženy s mozkovou smrtí. Informace o tom přinesla světová média,“ upřesnil vedoucí Centra komunikace FN Brno Mgr. Pavel Žára, M.A. Centrum komunikace FN Brno vzniklo v roce 2015. Od té doby změnilo webovou a sociální prezentaci komunikačních zdrojů a zahájilo postupnou komunikační přeměnu FN Brno na nejspecializovanější  zdravotnické zařízení u nás. „V dnešní přetechnizované a tedy i informacemi nasycené společnosti je potřeba zásadně rozlišovat mezi popisy jednotlivých událostí a tvorbou vlastních témat. To druhé je pro odborné instituce jako je FN Brno nesmírně důležité. Přinášet vlastní témata a podílet se na vnějším obrazu instituce je de facto obrovská vnitřní kultivace samotné organizace. Ve veřejném prostoru se tato vnitřní kultivace proměňuje do vnější prestiže, odbornosti a ocenění na veřejnosti,“ doplnil Žára.

Fakultní nemocnice Brno obsadila v hodnocení nejlepších nemocnic ČR za rok 2019 první místo v kategorii „Bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců“. První místo jí přiřadil prestižní HealthCare Institut, o.p.s., který žebříčky nejlepších nemocnic vyhlašuje každoročně. FN Brno získala prvenství rovněž v oblasti „on-line komunikace“. Práci se zaměstnanci a personální záležitosti má ve Fakultní nemocnici Brno na starosti Odbor organizačních, právních věcí a personalistiky pod vedením náměstkyně ředitele JUDr. Aleny Tobiášové, MBA. Na druhém místa byla Ústřední vojenská nemocnice v Praze, třetí příčku obsadila Fakultní nemocnice Hradec Králové.