Město vede dlouhodobě spor s manželi Novákovými, kteří si stěžují na hluk z produkce na náměstí. Spor vygradoval v pondělí narušením koncertu amerického zpěváka sirénou, která se ozývala z Novákova bytu. Počin nejspíš skončí v přestupkovém řízení.

Soudy s Novákovými trvají už několik let. Manželům v minulosti vyhověly městský i krajský soud, dovolání města pak odmítl Nejvyšší soud i Ústavní soud. Brnu tak vznikla povinnost snížit hlučnost akcí.

Nyní se na krajský soud obrátili pořadatelé shromáždění nazvaného Hudbou proti násilí, které se mělo konat v sobotu. Městská část Brno-střed s ohledem na dřívější rozsudky navrhla, aby se akce nekonala na náměstí Svobody, ale na nedalekém Zelném trhu. Podle mluvčí Brna-středu Kateřiny Dobešové se akce v sobotu neuskuteční, protože pořadatelé nevěděli, jak soud dopadne. Uspořádají ji v jiném termínu.

Krajský soud rozhodnutí úřadu městské části zrušil. V rozhodnutí, které má ČTK k dispozici, uvedl, že povinnost omezit hlučné akce vznikla dřívějšími rozsudky městu Brnu a vztahuje se na jím pořádané akce. Podle soudu úřad může v nezbytně nutných případech stanovit podmínky konání shromáždění, například pokud bude v místě akcí více nebo je to nezbytné pro ochranu práv druhých nebo veřejného pořádku. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné zprávy, zdůraznil soud.

Mluvčí soudu Eva Lásková řekla, že nelze na základě rozsudku vyneseného v sousedském sporu mezi konkrétními osobami paušálně omezovat základní lidská práva, jako je právo shromažďovací. "Krajský soud má za to, že k omezení práva shromažďovacího může dojít pouze v nezbytném případě, a to při respektování principu proporcionality," uvedla Lásková. Podle ní byla dřívějším rozsudkem uložena povinnost vlastníkovi pozemku, tedy statutárnímu městu Brnu. Městská část přitom vystupuje jako orgán státní správy, čili jako úřad jednající v přenesené působnosti.

Podle Štiky z rozhodnutí soudu vyplývá, že městská část nesmí zakazovat ani omezovat hudební produkce na náměstí Svobody. "Soud zcela doslovně konstatuje, že koncerty v rámci shromáždění nesmí být nikým omezovány ani narušovány a neplatí na ně žádné hlukové limity. Takto byl oznámen i Jazzfest," připomněl Štika pondělní akci, kterou narušila siréna při koncertu amerického jazzmana Billa Frisella. Na místě byli i policisté, kterým si někdo stěžoval na hluk z koncertu, řešit ale museli i sirénu. Podle policejního mluvčího Pavla Švába by mohlo být narušení koncertu přestupkem proti občanskému soužití.