Některé nemocnice v Jihomoravském kraji jednají s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) o uzavření nových rámcových smluv. Zásadní změny ve struktuře poskytované péče nejsou na obzoru, z jednání je nicméně cítit zájem pojišťovny zvýšit kapacitu následné péče na úkor té akutní, řekla mluvčí krajského úřadu Helena Ondřejová. Nové smlouvy VZP s poskytovateli zdravotní péče budou platit od roku 2025.

Budou tlačit na zkrácení doby pobytu na lůžku

Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka bude demografický vývoj vyžadovat více lůžek následné a dlouhodobé péče. Cílem VZP je kromě změny akutních lůžek na následná také zkracování doby pobytu na lůžku, spojení lůžek pro různá oddělení a podpora jednodenní medicíny, transformace dětských nebo interních oddělení na denní stacionáře. Kabátek minulý týden uvedl, že pojišťovna při budoucích úpravách sítě nemocnic zohlední využití kapacity lůžek na odděleních či počty klíčových zdravotních výkonů.

Kraj může smlouvy ovlivnit jen minimálně

„O jednáních jsme informováni jak z jednotlivých nemocnic, tak na pravidelných jednáních s VZP, kde se snažíme nastavit rámec a představy jednotlivých změn. Zda pojišťovna péči nasmlouvá, či nikoliv, je jen její rozhodnutí a kraj je může ovlivnit jen minimálně. Proto jsme rádi, že společně vedeme konstruktivní dialog a navzájem se informujeme o jednotlivých krocích a představách,“ uvedla Ondřejová.

Slučování nemocnic se nechystá

Zásadní změny kraj neočekává. „Nikdo nám žádné nemocnice nebo oddělení nezavírá, nechystáme ani žádné slučování. V našem případě dochází pouze k určité racionalizaci a optimalizaci počtu lůžek na základě dat zdravotní pojišťovny. Myslíme si ale, že například odůvodněná změna kapacity z 25 na 20 lůžek jednoho oddělení v jedné nemocnici není rozhodující pro zachování péče v regionu. Ze společných jednání je nicméně cítit zájem pojišťovny navýšit kapacitu následné péče oproti té akutní,“ doplnila mluvčí. I vedení kraje podle Ondřejové vnímá rostoucí potřebu následné péče s ohledem na stárnutí populace a posílení tohoto segmentu vnímá jako svou prioritu, řekla.

Ve Znojmě budou smlouvu řešit až koncem roku

Největší krajská nemocnice ve Znojmě bude smlouvy s VZP na další pětileté období řešit koncem roku. „V případě naší nemocnice nepředpokládám jakékoli změny jednak s ohledem na adekvátní současný rozsah péče, na relativně izolovanou pozici na jihozápadní Moravě a na poměrně významnou spádovost, která je v našem případě 150.000 až 180.000 obyvatel,“ řekl mluvčí nemocnice Pavel Jajtner.