Víc než 38 milionů korun získá jako dotaci obec Čebín na Brněnsku na výstavbu druhého stupně základní školy a vybudování moderních učeben. Radnice tak uspěla s žádostí o podporu na zlepšení kvality vzdělávání, uvedl starosta obce Tomáš Kříž (KDU-ČSL).

Škola vznikne místo bývalého obchodu

Nová škola bude podle starosty třípodlažní objekt a vznikne přestavbou budovy číslo popisné 20. Ta se nachází na návsi vedle obecního úřadu, zhruba uprostřed mezi mateřskou školou a prvním stupněm základní školy. Je to objekt bývalé prodejny Jednoty, kterou obec za tímto účelem koupila.

Žádali mezi prvními z Česka

Kříž upřesnil, že půjde o peníze z evropských dotací, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu. Základem úspěchu podle starosty bylo, že žádost Čebína byla podaná jako osmá v pořadí z České republiky. „Po analýze rizik byl projekt doporučen k financování ve výši dotace necelých 40 milionů korun,“ uvedl Kříž.

Vzniknou čtyři nové učebny

Dotace podle něj tvoří přibližně polovinu celkových nákladů, a poslouží ke zlepšení konektivity školy a vytvoření a vybavení čtyř odborných učeben. „Bude se jednat o jazykovou učebnu a učebnu informatiky, přírodovědy a robotiky. To ostatní, tedy tři kmenové učebny, novou školní kuchyň a jídelnu, která bude sloužit i pro nižší stupeň základní školy a naši školku budeme muset hradit z vlastních prostředků. Přibližně 20 milionů korun máme naspořeno a zbytek budeme pravděpodobně řešit bankovním úvěrem,“ upřesnil starosta.

Už mají stavební povolení

Aktuálně má Čebín platné stavební povolení a probíhá výběrové řízení na projektanta prováděcí projektové dokumentace. Cílem radnice je zahájit koncem roku výběrové řízení na zhotovitele stavby a začít stavět na jaře příštího roku. „Školu bychom chtěli dokončit nejpozději o letních prázdninách 2025 tak, aby následně 1. září mohl být zahájen provoz,“ dodal Tomáš Kříž.