Česká republika prochází od svého vzniku v 90. letech minulého století v pořadí pátou recesí. Ta začala ve třetím čtvrtletí roku 2022 a dosáhne svého dna nejdříve v prvním čtvrtletí toho letošního. Vyplývá to z aktuální analýzy Národního institutu SYRI v Brně. Oproti běžným analýzám založeným pouze na poklesu hrubého domácího produktu využili komplexnějších metod postavených na více faktorech.

Analýza využívá i další ukazatele krize

Analýza vychází z metody Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC), která popisuje hospodářský růst v zemích Eurozóny. „Tato metoda využívá nejen reálné HDP, ale také růst reálné spotřeby, růst reálných investic a zaměstnanost měřenou počtem osob a počtem odpracovaných hodin. Zároveň není postavená jen na statistikách celé eurozóny, ale přihlíží i k situaci v jednotlivých státech,“ uvedl Lukáš Jordán ze SYRI a CERGE-EI. Jordán od roku 1996 napočítal pět úplných hospodářských cyklů. Jinými slovy tuzemská ekonomika dosáhla pětkrát svého vrcholu a pětkrát svého dna. „Největší byla v tomto směru krize související s covidem,“ upřesnil expert.

První recese přišla v roce 1997

První recese začala ve 4. čtvrtletí 1997 a skončila ve 2. čtvrtletí 1999. Projevila se poklesem zaměstnanosti, primárně počtem odpracovaných hodin, a poklesem investic. HDP a spotřeba klesly jen v počátcích recese. Druhá recese přišla v 1. čtvrtletí roku 2009 jako reakce na problémy amerického finančního systému. Během této krize poklesla zaměstnanost a investice. Z počátku pokleslo také HDP a spotřeba. Oba indikátory však ve 2. polovině recese opět rostly. Recese dosáhla svého dna v 1. čtvrtletí roku 2010.

Nejhorší byla covidová krize

Třetí recese nastala v 1. čtvrtletí roku 2012. Během ní poklesly primárně investice, HDP a spotřeba. Zaměstnanost se propadla pouze mírně. Ke konci recese došlo k oživení HDP i spotřeby. Recese dosáhla svého dna ve 4. čtvrtletí roku 2013. „Čtvrtou recesi způsobila pandemie covidu a sice v 1. čtvrtletí roku 2020. Během této recese poklesly všechny sledované ukazatele a následně začaly opět rychle růst. Rychlý růst byl však z velké části způsoben nízkými hodnotami v předchozích čtvrtletích, které sloužily jako základ pro výpočet růstu. Recese dosáhla dna v 1. čtvrtletí roku 2021,“ řekl Jordán.

Pátá recese přišla předloni

Pátá recese, kterou česká ekonomika prochází dodnes, přišla ve 3. čtvrtletí 2022. Během ní poklesly všechny sledované ukazatele kromě počtu zaměstnaných. „Nejnovější data zveřejněná Eurostatem za 3. čtvrtletní 2023 vykazují kvartální pokles ve všech ukazatelích. To znamená, že recese dosáhne svého dna nejdříve v 1. čtvrtletní roku 2024, možná později,“ uvedl odborník.

Datování cyklu je důležité pro reakci politiků a odborníků

Podle něj je datování hospodářského cyklu v reálném čase důležité pro včasnou reakci ze strany politiků a odborníků v případě počínajících problémů v ekonomice. „V budoucnosti se můžeme z předchozích krizí poučit a provádět pouze politiky, které nerozkolísávaly hospodářský cyklus, ale spíš se snažily hospodářský cyklus stabilizovat, tedy nejen snižovaly hospodářský pokles v recesi, ale také tlumily přílišný hospodářský růst v době expanzí,“ dodal Jordán.