Kolik lidé v dnešní době vyhodí potravin a za jakou sumu? Tyto otázky si položili experti v souvislosti s prudce se zvyšující cenou jídla. Výzkumníci z Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a spolkem Zachraň jídlo nyní spočítali odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech. Vyplývá z něj, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde o více než 14 000 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá téměř 8200 korun.

Vyhazování potravin sledovali tři roky

Základem propočtu se stala data, která při svém měření získala Mendelova univerzita v Brně v průběhu let 2019 až 2022, což jsou nejpřesnější data o plýtvání českých domácností, jaká jsou k dispozici. Výzkumníkům přitom stačilo sledovat obsah kontejnerů a popelnic.

Odpad měřili na sídlišti

„Komunální odpad ze sídliště, který jsme po dobu tří let měřili, nám dává nejpřesnější údaje o množství skutečně vyplýtvaných potravin. Použita byla průměrná hodnota plýtvání na sídlišti, protože ve vilových či venkovských zástavbách mnoho potravin putuje do kompostu. Jednalo se o 53 kilogramů na osobu za rok po odečtení nevyhnutelného odpadu, jako jsou například skořápky a kosti,” vypočítala Lucie Veselá z Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně.

Vzali do úvahy řadu proměnných faktorů

Tým odborné asistentky ze zmíněné pražské univerzity Veroniky Mokrejšové, do něhož patří Alena Filipová a Jiří Zeman, pak vzal při výpočtu ceny vyplýtvaných potravin do úvahy mnoho proměnných. Mimo jiné také data Českého statistického úřadu o kilogramové spotřebě potravin a o spotřebních výdajích českých domácností na potraviny.

Zohlednili i potraviny vylité do dřezu či WC

Výzkumníci podle Mokrejšové mysleli i na složení potravin. Dražšími surovinami do kuchyně se totiž plýtvá méně, rychle se kazícími zase více. „Díky kvalifikovanému odhadu založenému na datech MENDELU bylo možno do výpočtu zohlednit také potraviny, které vyléváme do dřezu či toalety,“ upřesnila odbornice z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Loni se jídlo vyhazovalo méně

Výpočet podle ní dále pracuje s inflací včetně letošní predikce České národní banky. Zohledňuje také kvalifikovaný odhad vlivu skutečnosti, že již v průběhu loňského roku k nějakému poklesu plýtvání potravinami v domácnostech vlivem ekonomické krize došlo.

Tři a půl tisíce korun na osobu

Z tohoto složitého výpočtu vznikla částka za vyplýtvané potraviny. Lze předpokládat, že v roce 2023 skončí v koši, kompostu a odpadních trubkách potraviny za 3519 korun na osobu. Pokud by se pracovalo s průměrnou domácností podle ČSÚ, tedy 2,33 člověka, pak jde o částku 8 199 korun. Rodina se dvěma dětmi tedy může letos ušetřit 14 076 korun, pokud nebude plýtvat koupenými a připravenými pokrmy.

Září proti plýtvání

Iniciativa Zachraň jídlo bude s těmito údaji pracovat při komunikaci se spotřebiteli. „Na září opět chystáme měsíční výzvu Září proti plýtvání, která spotřebitele upozorňuje na negativní aspekty vyhazování potravin a nabízí jim tipy, jak plýtvání snížit. Kromě finančního rozměru upozorňujeme i na vliv plýtvání na změnu klimatu. OSN odhaduje, že plýtvání potravinami vytváří 8–10 procent celosvětových emisí skleníkových plynů,” dodala spoluzakladatelka spolku Anna Strejcová.