Brněnské Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, které byly od minulého týdne uzavřené kvůli trhlinám, by se po neděli mohly znovu otevřít divákům. Měření v obou budovách dopadla dobře a budovy jsou za stanovených opatření způsobilé k užívání. Tento závěr dnes statici přednesli městu i provozovatelům obou institucí.

Budovy jsou neustále monitorované

Základní podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je monitoring, který je aktuálně nainstalovaný a plně aktivní. Nyní se zpracovávají oficiální zprávy, na jejichž základě divadlo i kino rozhodnou o svém znovuotevření. K tomu ale nedojde dříve než po víkendu. Jak již zpravodajský portál BRŇAN informoval, objekt divadla by měl projít rekonstrukcí.

Obě instituce zavřeli kvůli trhlinám

Kino a divadlo zavřeli provozovatelé 16. února poté, co při stavebně-technickém průzkumu statici objevili několik trhlin, o kterých nebylo jisté, kdy vznikly a jestli dochází k jejich staticky nepřípustné deformační aktivitě. Dalším zkoumáním zjistili, že trhliny jsou primárně staršího data. K poruchám došlo kvůli vadám materiálu a konstrukce, které sice odpovídaly tehdejším postupům, ale dnes už jsou považovány za překonané.

Stoletá železobetonová stavba

Objekt, ve kterém se nachází sál Univerzitního kina Scala a nad ním sál Divadla Bolka Polívky, byl postavený téměř před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá své době a skutečnosti, že tento typ staveb se u nás teprve začínal rozvíjet.

Budova není nebezpečná

„Je ale třeba ujistit veřejnost, že budova není nebezpečná – nehrozí ani její zřícení, ani nemá její stav vliv na okolní domy, protože ty jsou konstrukčně na ní zcela nezávislé. Statici na vytipovaná místa instalovali měřicí přístroje, které jsou schopné zachytit změny v řádech tisícin milimetru a okamžitě o tom vyslat zprávu zodpovědným osobám,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Připravují se na znovuotevření divadla

„Na základě ujištění odborníků a výsledků probíhajícího měření jsme se rozhodli přistoupit k přípravě na znovuotevření divadla. Dnešní zprávy přijímáme opravdu s velkou radostí a úlevou. Pevně věříme, že sezonu dokončíme na Jakubském náměstí a podle plánovaného programu,“ uvedla projektová ředitelka Divadla Bolka Polívky Simona Kostrhunová. Později se na webu divadla objevilo oznámení, že divadlo obnovuje provoz již v pondělí 27. února.

Bezpečnost diváků je prvořadá

K přerušení provozu provozovatelé přistoupili s ohledem na bezpečnost diváků, kterou navzdory zásadním dopadům na ekonomiku divadla vnímají jako prvořadou. „Doufáme, že nám diváci zachovají přízeň a vrátí se v plné síle do hlediště,“ dodala Kostrhunová.  Dobrou zprávu přivítala i Masarykova univerzita, která provozuje kino Scala. „Oceňujeme, jak město, které je vlastníkem budovy, dokázalo situaci rychle vyřešit. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální zprávu z města, budeme informovat veřejnost, kdy bude provoz v Univerzitním kině Scala obnoven,“ dodal mluvčí univerzity Radim Sajbot.