Tuzemské firmy mají pořád dostatečné prostředky na pokrytí mzdových nároků zaměstnanců. Podle ekonoma brněnského Národního institutu SYRI a CERGE-EI Jakuba Grossmanna o tom svědčí vysoký růst mezd v posledních kvartálech. Mírný pokles nezaměstnanosti, který potvrdila čísla Úřadu práce, je pro jarní měsíce typický. Trh práce se bude v dalších měsících přehřívat, informoval zpravodajský portál BRŇAN mluvčí SYRI Filip Vrána.

Nezaměstnanost je vyšší u žen

Česká republika je dlouhodobě zemí s jednou z nejnižších měr nezaměstnanosti v Evropě. „Samozřejmě existují regionální, profesní a další rozdíly v českém prostředí, ty jsou však z mezinárodního pohledu pouze minimální. Zajímavým aspektem je vyšší nezaměstnanost u žen, která se poslední dva roky drží oproti mužům na stabilně vyšších hodnotách,“ uvedl Jakub Grossmann. Podle něj jde o typický jev pro období ekonomického růstu, kdy se rozdíly v nezaměstnanosti žen a mužů snižují díky sezónní složce pouze na přelomu roku.

Firmy můžou pokrýt mzdové nároky zaměstnanců

„Vysoký růst mezd v posledních kvartálech naznačuje, že firmy mají pořád dostatečné prostředky pokrýt mzdové nároky zaměstnanců. To z celkového pohledu vývoje na trhu práce naznačuje, že k jeho očekávanému výraznému zchlazení došlo jen omezeně a dále se bude spíše přehřívat. To bude souviset s pozitivním výhledem české ekonomiky, a tedy i vyšší poptávkou po práci v nadcházejících měsících,“ dodal ekonom.

Počet lidí bez práce klesl na 3,5 procenta

Nezaměstnanost v květnu podle zveřejněných údajů Úřadu práce klesla o desetinu procentního bodu na 3,5 procenta. Bez práce je téměř 254 tisíc lidí, o 7790 méně než v dubnu. Počet volných pracovních míst se naopak zvýšil o zhruba 1200 na 285.700. V mezinárodním srovnání byla v května míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben) druhá nejnižší v celé Evropské unii, a to 2,7 procenta (průměr EU je 6 procent).