Ve čtvrtém ročníku společné iniciativy Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika grantová komise vybírala z celkem 86 žádostí. Nakonec rozdělila přes 1,4 milionu korun. Díky grantové injekci budou moci zapojené radnice, mateřské školy, spolky a neziskové organizace obnovit starou ovocnou alej, vybudovat nejrůznější vzdělávací a komunitní zahrady, revitalizovat zanedbaná veřejná prostranství nebo postavit drobná vodní díla na zadržení dešťovky. Přehled všech podpořených projektů nabídne web Nadace Partnerství.

„Děti a mladiství, kteří navštěvují nízkoprahový klub v Říčanech, dostanou možnost upravit si okolí klubu. Naučí se tím respektu k místům, kde se pohybují a tráví svůj volný čas. Zároveň budou mít možnost zapojit se do komunitního dění a být vnímáni i jinak než jako problémová mládež. Projektem chceme děti učit lásce k přírodě, ukázat různé metody recyklace vody, organických zbytků a vést je k udržitelnému rozvoji," říká Tereza Zajíčková, jejíž obecně prospěšná společnost Cesta integrace získala z programu Zelené oázy grant na ozelenění tamního komunitního centra.

Podobných projektů je v tomto roce po celé republice celkem devatenáct. Žadatelé pocházejí z osmi krajů, největší podpora – více než půl milionu korun – putuje do kraje Středočeského, kde bylo úspěšných hned pět projektů. Odborná komise hodnotila třeba míru zapojení veřejnosti nebo správnou skladbu rostlin.

„Letošní přihlášky byly velmi promyšlené a dobře pracují se zapojením veřejnosti, což je jeden z klíčových cílů celé výzvy: prohlubovat vztah mezi lidmi a místem, ve kterém žijí. V kontextu dlouhotrvajícího sucha a narůstajícího problému městského tepelného ostrova vnímám každou korunu, která pomůže zvládat klimatické extrémy, jako tu nejlépe vynaloženou. Adaptace na změnu klimatu musejí přicházet i zezdola, s individuálním přispěním každého z nás. Čtvrtý ročník Zelených oáz, kterým již prošly tisíce lidí v rámci, je toho tím nejlepším důkazem," rozvádí myšlenku programu Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

„Naše Zelené oázy si našly své místo v České republice. Od roku 2015 jsme podpořili kolem 80 projektů, mezi které bylo posláno více než 5,5 milionů korun. Projekt ale samozřejmě nelze hodnotit jenom řečí čísel. Velice hrdí jsme především na kvalitu projektů, které přicházejí ze všech krajů a nabízí stále vyšší úroveň zpracování," uvádí Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Většina podpořených organizací své aktivity směřuje na začátek léta a na podzim, kdy proběhne i přihlašování projektů do čtvrtého ročníku Zelených oáz. Své projekty do něj opět budou moci hlásit neziskové organizace, obce, ale třeba i školy a další sdružení přibližně od letošního srpna.