Ivančice by se mohly v dalších deseti až 15 letech rozrůst zhruba o 1500 obyvatel, což by byl nejvyšší a nejrychlejší nárůst za více než 100 let. Vyplývá to z dokumentu na Informačním portálu EIA, který se týká výstavby bytových a rodinných domů na severozápadě města v lokalitě Horní Pancíře. Chystá ji moravskokrumlovský developer téhož názvu.

V současnosti mají Ivančice necelých 10.000 obyvatel a za posledních 20 let se rozrostly zhruba o 600 lidí. Podobně rychlý růst zažily naposledy v 70. letech, za deset let tehdy v Ivančicích přibylo zhruba 1200 lidí. Výstavba je plánovaná západně od dnešního panelového sídliště Horní Pancíře a severně od Oslavanské ulice. Vklíní se tak mezi sídliště a zahrady směrem na Oslavany.

Developer plánuje etapovitou výstavbu, kterou by chtěl zahájit letos a předpokládaný termín dokončení je nyní v roce 2036

V severní části plánuje stavbu 26 dvoupodlažních rodinných domů, přičemž na jeden dům vycházejí v průměru více než tři parkovací místa. Jižně od nich má stát nová školka se čtyřmi třídami pro 96 dětí.

Většinu území až k Oslavanské ulici má zaujmout šest bytových domů, které budou sestávat z více objektů. Nejvyšší mají mít sedm podlaží a celkem nabídnou 681 bytů, přičemž zhruba vychází jedno parkovací místo v podzemí na jeden byt. V přízemí domů budou některé prostory vyčleněné drobnému podnikání a obchodu.

Celá lokalita má osm hektarů a dopravně bude z jihu napojená na okružní křižovatku v Oslavanské ulici, ze severu se bude přijíždět ulicí Na Úvoze

Nové sídliště tak bude vytvářet v Ivančicích dopravní zatížení dalších několik set aut denně. Už dnes je v odpolední špičce velmi komplikovaný příjezd od Brna a křižovatka Oslavanské ulice a ulice Na Brněnce je přetížená. Obtížná je situace i v okolí autobusového nádraží.

Na plánovaný projekt už se vztahují podle starosty Milana Bučka (Vančáci) Zásady pro výstavbu na území města Ivančice, které zastupitelstvo schválilo nedávno a které ukládají developerům jasně dané povinnosti.

Velká rezidenční výstavba se plánuje i v blízkém Zbýšově, který by se mohl rozrůst z 3700 na 5000 obyvatel, intenzivně se staví také v sousedních Oslavanech

O bydlení na jihovýchod od Brna je poměrně velký zájem a předpokládá se, že vysoký zůstane i kvůli dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech.