Jihomoravský kraj plánuje, že do roku 2031 postaví tři větrné elektrárny, které budou energií zásobovat krajské nemocnice, střední školy nebo zařízení sociálních služeb. Elektrárny s celkovým výkonem 10 MW by měly pokrýt 40 procent spotřeby elektřiny ve všech krajských budovách. Vedení kraje o tom společně s Hnutím Duha informovalo v tiskové zprávě.

K větru se přidá i fotovoltaika

Kromě větrných elektráren plánuje kraj osazení střech svých budov fotovoltaickými elektrárnami. Celkem by tak měl z obnovitelných zdrojů pokrýt 60 procent spotřeby ve svých budovách.

Kraj má pro výrobu větrné energie velký potenciál

„Území Jihomoravského kraje má pro výrobu větrné energie obrovský potenciál. Využití krajiny tímto způsobem vidíme ve velkém jen pár kilometrů za hranicemi, na rakouské straně. Věřím, že tak posílíme vlastní energetickou nezávislost,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec (Piráti).

Větrné elektrárny je třeba rozmísťovat citlivě

Na vzniku klimatického akčního plánu kraje se podílí i zástupce Hnutí Duha, které výstavbu větrných elektráren podporuje. „Naše hnutí sídlí v Jihomoravském kraji, a proto známe zdejší krásnou krajinu i cennou přírodu a záleží nám na tom, aby větrné elektrárny byly umisťovány citlivě, ohleduplně a ve spolupráci s místními lidmi a obcemi. Zároveň rozvoj větrných i solárních elektráren podporujeme, protože velikou hrozbou pro naši přírodu a nás samé je změna klimatu spojená se spalováním fosilních paliv,“ uvedl vedoucí energetického programu hnutí Jiří Koželouh.

Jižní Morava by mohla být rájem větrníků

Jihomoravský kraj chce výstavbu obecních, komunitních nebo komerčních větrných elektráren. Podle analýzy Ústavu fyziky atmosféry AV ČR z roku 2020 je na území jižní Moravy možné umístit jeden z nejvyšších počtů větrných elektráren ze všech krajů.