Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutím z minulého týdne výjimku ze zákona na ochranu přírody pro stavbu obchvatu Břeclavi. Důvodem je nedostatečné vymezení způsobu kontrol dodržování podmínek stanovených ve výjimce. Vyplývá to z rozsudku, který je k dispozici na úřední desce. Ředitelství silnic a dálnic, které roky stavbu připravuje, věří, že rozhodnutí soudu nebude mít významný dopad na další přípravy, řekla mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

Obchvat má odvést z Břeclavi tranzitní dopravu ze silnice první třídy, má vést okolo východní a jižní strany města, částečně přes cenná chráněná přírodní území. Kvůli tomu museli silničáři získat výjimku od ministerstva životního prostředí (MŽP), vztahuje se na 93 zvláště chráněných druhů rostlin, bezobratlých a obratlovců a jejich biotopů. Na vymezení podmínek a kompenzačních opatření, za nichž lze obchvat stavět, spolupracoval i spolek Děti Země, jenž se nyní obrátil na soud. Nesouhlasil totiž s tím, jak ministerstvo vymezilo způsob kontrol plnění podmínek. Ty se měly podle nařízení dít jednou ročně do konce dubna, což spolek nepovažuje za dostatečné a v čemž mu přisvědčil i soud. „Žalobce spatřuje problém ve stanoveném počtu kontrol, neboť jednu kontrolu za rok nelze považovat za přiměřenou kontrolní činnost, a dále v časovém vymezení kontrol, kdy kontrolu by bylo vhodnější provádět různorodě v návaznosti na jednotlivé uložené věcné podmínky výjimky,“ shrnul výtky soud.

Soudce uvedl, že rozhodnutí musí obsahovat „způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující odchylný postup provádět. A soud nerozumí postoji žalovaného správního orgánu (MŽP), který podmínku bagatelizuje“. MŽP totiž ve vyjádření konstatovalo, že podmínka nijak nepřispívá k ochraně přírody a naopak práci správním orgánům komplikuje. Soud k tomu uvedl, že rozhodování o výjimce není vhodným fórem, kde by měl ústřední orgán státní správy vyjadřovat své pochybnosti o obsahu zákonné úpravy.

Stavbu silničáři připravují přes deset let a letos v lednu uvedli, že by chtěli v polovině roku požádat o společné povolení, což nyní kvůli zrušení výjimky nestihnou. Příští rok chtěli začít s přípravnými pracemi. Již hotový je pyrotechnický průzkum trasy, silničáři už také vykoupili přes polovinu potřebných pozemků.