Kvůli dalšímu výraznému přibývání hrabošů mohou sedláci od pátku pokládat do nor vyšší než běžně povolené množství jedu. Rozhodl tak Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ), napsala v tiskové zprávě jeho mluvčí Ivana Kršková. Ústav v první polovině září evidoval nejvyšší hodnoty populace hraboše na Moravě. Opatření je platné do 20. ledna 2024.

Jedy k hubení hrabošů se nazývají rodenticidy a zemědělci je nesmí aplikovat plošně, ale musí je klást do nor. Povolený je Stutox II v množství deseti kilogramů na hektar. Největší rozšíření hrabošů eviduje ÚKZUZ ve Zlínském kraji, kde je na hektaru 1768 aktivních vchodů do nor, v Olomouckém kraji je to 1448 a v Jihomoravském 1027. „V těchto krajích byla na 39 procentech sledovaných lokalit zjištěna populace hraboše na úrovni pětinásobného překročení prahu škodlivosti,“ uvedla Kršková.

Dodala, že v důsledku vysokého výskytu hraboše polního existuje zvýšené riziko vzniku hospodářských škod, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin

Aplikace přípravku musí být nahlášena ústavu nejpozději tři dny před jejím zahájením. Mluvčí upozorňuje, že ústav bude kontrolovat dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení. „V souvislosti s vydaným nařízením připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy,“ doplnila mluvčí.