Mendelova univerzita bere na vědomí čtvrteční rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ), nyní čeká na jeho písemné odůvodnění a na jeho základě rozhodne o dalším postupu. Škola už pracuje na odstranění zjištěných chyb a kroky k nápravě pak chce dál rozvíjet. Vedení školy uvedlo v reakci na oznámení NAÚ, že škole odebírá jednak institucionální akreditaci pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách a také možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. Tiskové prohlášení je k dispozici na stránkách univerzity.

„Pokračujeme v krocích zaměřených na odstranění chyb a nejasností v průběhu zajišťování studia na kontrolovaných studijních programech. Již byly nastaveny nové, podstatně zpřísněné standardy v požadavcích na školitele, sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě (PEF), zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací a v neposlední řadě ukončena spolupráce se zahraničními agenturami, doporučujícími ke studiu platící studenty z ciziny,“ uvedl rektor Jan Mareš.

Doplnil, že děkan PEF vydal také novou vyhlášku, která upravuje a zpřehledňuje evidenci studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech. „Čeká nás všechny ještě obrovský úkol. Vrátit Provozně ekonomické fakultě dobrou pověst a kredit, který si zaslouží. A to v očích občanů této země, našich kolegů, partnerů a zejména našich bývalých, současných i budoucích studentů,“ dodal rektor.

Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní

Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců. Rada NAÚ se shodla na odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Novinářům to dnes po jednání rady řekl šéf úřadu Robert Plaga. Rada podle něj zároveň odebrala univerzitě možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. Opatření se týká Provozně ekonomické fakulty, na které se podle Plagy vyskytla pochybení, s nimiž si systém vnitřní kontroly nedokázal poradit. Rozhodnutí není pravomocné.

Bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí

„Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,“ uvedla. Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost Nerudová, Plaga řekl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.