Letos má město Brno v plánu podpořit brněnské profesionální hasiče částkou 46,5 milionu korun, další tři miliony pošle prostřednictvím městských částí dobrovolným jednotkám (JSDH). Momentálně jim už slouží hasicí a řezací zařízení, záchranné plavidlo nebo 25 sad dýchacích přístrojů, každá položka zhruba za milion korun. V nejbližších měsících by k nim mělo přibýt mimo jiné pět speciálních vozidel (CAS) v ceně minimálně 7 milionů za jedno.

Vedení města Brna dlouhodobě spolupracuje s profesionálními hasiči (HZS JMK). Přestože na práci a vybavení hasičů závisí životy, zdraví a nemalé hodnoty, ve státním rozpočtu není vyčleněn takový objem prostředků, aby bylo možno zajistit veškerou techniku a vybavení vhodné právě pro specifickou aglomeraci typu Brna – s množstvím lidí na relativně malém území, hustou zástavbou, výškovými budovami, ale i vysokým počtem tzv. technických zásahů, jako je vyprošťování z výtahů, otvírání bytů apod.

Do roku 2016 byla podpora města koncipována především formou prostředků na provoz jednotek dobrovolných hasičů (finance byly přiděleny přímo do rozpočtů jednotlivých městských částí, které jsou jejich zřizovateli), každoročními účelovými dotacemi na provoz HZS JMK a podporou různých konkrétních projektů. Situace se změnila, když brněnští zastupitelé v říjnu 2016 schválili Koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

„Pokračujeme v dlouholeté spolupráci města a hasičského záchranného sboru. Velice si cením práce hasičů, která není jednoduchá a rozhodně si zaslouží naši pozornost. Do budoucna bychom chtěli zajistit sboru podmínky pro další rozvoj, proto letos plánujeme nákup techniky a vybavení za 40 milionů korun,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Kromě prostředků na nákup techniky poskytuje město Brno neinvestiční dotaci na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tuto dotaci ve výši 5 milionů korun už schválilo Zastupitelstvo města Brna.

„Velmi si vážíme vstřícného přístupu města Brna, který je podložen Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně. Vícezdrojové financování je pro nás klíčové a podpora města zvyšuje kvalitu našich služeb pro Brňany, ale také návštěvníky jihomoravské metropole,“ doplnil ředitel HZS JMK Jiří Pelikán.