Architekt v uplynulém roce podle webu města mapoval souvislosti, aby následně předložil svou vizi architektonicko-urbanistického rozvoje města. Slavkov je podle Štěpána městem na dlani, které ze severu chrání přírodní amfiteátr a na jihu říční niva. Jeho atmosféru vytváří jedinečná bloková zástavba s červenými střechami. Radnice by tedy podle architekta měla zaktualizovat územní plán tak, aby tyto principy zůstaly zachovány a aby město neztratilo svůj malebný charakter.

„Snižte automobilovou dopravu v centru, rozvíjejte se v blízkosti dvou historických os, a hlavně navazujte na dobrou práci vašich předků. Vaší vizí by mělo být město obklopené zelení, postavené na modelu takzvaného „zahradního města“ a na svých tradičních principech, které tvoří zejména historické aleje,“ doporučil přední český architekt, který je mimo jiné autorem projektu kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na sídlišti Lesná.

„V době, kdy je na naše město vyvíjen obrovský tlak na stavbu nových bytových domů, úpravu územního plánu, a hlavně potřebu strategických městských budov jako například škola, je důležité mít jasno v tom, s jakou vizí chceme naše město rozvíjet,“ uvedla na webu města místostarostka Marie Jedličková.

Architekt také apeluje na změnu územního plánu zejména v oblasti maximální výškové hladiny zástavby, tvaru střech nebo minimálně 65procentního podílu zelených ploch a vzrostlých stromů na pozemcích.

Slavkov je podle něj typický výstavbou domů s červenými sedlovými střechami, kterých je na území města 67 procent. Ojedinělý je také podíl zeleně – kompaktních zelených ploch je uvnitř města 34 procent, zastavěná plocha činí 15 procent. O tyto klenoty by se město podle Štěpána nemělo ochudit a mělo by na nich stavět i v budoucnu. „Město má být dirigentem svého rozvoje a tím také určovat, jaký způsob svého rozvoje je přijatelný a přínosný,“ upozornil Štěpán.

Spolupráce s ním přinesla městu hned několik výstupů: precizně zpracovanou strategii územního rozvoje pro odborníky i populárně–naučnou publikaci určenou pro občany Slavkova i nové obyvatele. Součástí je i video, které základní myšlenky celé publikace shrnuje v atraktivní podobě.

Před vedením slavkovské radnice přitom v následujících deseti letech stojí zásadní úkoly zejména v oblasti dopravy, školství, bytové politiky a sociálních služeb. „Vhodným místem pro stavbu nové základní školy se jeví blízkost autobusového nádraží,“ dodal architekt. Radnice přitom podle něj nesmí opomíjet ani rozvoj lokálního podnikání a participace veřejnosti.