V současné době čítá vozový park ZZS JMK celkem 87 vozidel k poskytování přednemocniční neodkladné péče. Počet výjezdů neustále stoupá, v loňském roce poprvé překročil hranici 100 000, konkrétně jich bylo 103 798. Za rok 2018 najezdila ostrá výjezdová vozidla ZZS JmK v součtu 2 794 238 km.

„Auta jsou provozována v extrémním a nepřetržitém provozu, což má za následek jejich velké opotřebení. Dokazují to i najeté kilometry sanitek. I proto je důležité, aby se vozidla záchranky udržovala v dobré kvalitě a vozový park se obnovoval. Tomu jistě napomůže i zakoupená sanitka z rozpočtu města Brna v hodnotě 4 milionů korun, která bude jezdit přímo v Brně. Dobrou zprávou je, že v městském rozpočtu již máme vyhrazeny finanční prostředky i na další čtyři vozy,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Ty budou předány ZZS během příštích 4 let.

„V tomto roce jsme se ocitli v poněkud paradoxní situaci, kdy díky trvalé starostlivosti našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, máme peníze na nová auta, ale s ohledem na kvalitu nemnoha výrobců zdravotnických zástaveb v ČR, kteří vyhrávají zakázky na dodávky i pro zahraniční dodavatele, mají všichni naplněný výrobní program. Takže je problém sehnat kvalitního výrobce zástavby, který by pro výrobu našich vozidel měl okamžitě volnou kapacitu. V důsledku to vede k prodlužování termínů dodávky nových vozidel, což narušuje kontinuitu jejich obměny. Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje počet najetých kilometrů našimi sanitkami, je nutné obměnit minimálně 10, lépe však 15 vozidel ročně. Hledáme cesty, nevylučujeme ani možnost spolupráce se zahraničním dodavatelem, vždy však musíme respektovat pravidla pro veřejné zakázky,“ popisuje stávající situaci u ZZS JmK její ředitelka Hana Albrechtová.
„Provozujeme vozidla s náběhem i přes 350 000 km. Vyvíjíme proto trvalé úsilí, abychom tento negativní stav zvrátili a počet najetých kilometrů našich sanitních vozů výrazně snížili. Jsem si vědom toho, že prodlužování aktivní služby sanitek vede k nárůstu nákladů na jejich údržbu,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Jihomoravská záchranka má ve své péči region o rozloze 7 195 kilometrů čtverečních s 1,2 milionu obyvatel. Připočtěme fakt, že našimi pacienty bývají i studenti, kteří mají trvalý pobyt mimo kraj, či stále větší počet návštěvníků regionu. 

I tato nová sanitka přispěje, stejně, jako ty, které má v plánu na jaře pořídit  Jihomoravská Kraj, k vytvoření lepších podmínek pro nelehkou a velice záslužnou práci záchranářů.