Moravská zemská knihovna připomíná výstavou odkaz J.A.Komenského

Letos uplyne 350 let od úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského, kterého Moravská zemská knihovna (MZK) aktuálně připomíná výstavou Komenský v obrazech.

  • Foto

    mzk.cz

Výstava byla zahájena v úterý v galerii knihovny v přízemí. Už před vstupem do výstavy přitom návštěvníka upoutají otázky, na něž ve výstavě bude moci nalézt odpovědi. Představuje Komenského jako autora děl založených na obraze i vývoj v zobrazování autora samotného. Nabízí nejen historické portréty s popisem jeho charakteristických vizuálních atributů, ale i atraktivní srovnání se současnými pojetími a vyobrazeními od řady výtvarníků, ilustrátorů či karikaturistů. 

Návštěvníci se prostřednictvím výstavy mohou seznámit se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus v mnoha vydáních, přičemž nechybí ani vzácná vydání vytištěná za Komenského života nebo jedno
z nejstarších českých z roku 1728. K prolistování jsou k dispozici vydání současná. Učebnice Orbis pictus je představena nejen jakožto důležitá jazyková příručka, ale též jako zdroj systematického poznání raně novověkého světa a života v něm. Návštěvníci z ní získají (např. prostřednictvím zvětšenin ilustrací a citací) přehled o Komenského době a světě z perspektivy nejen tehdejší společnosti, ale i učence samotného. 

Další oddíl výstavy je věnován mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Víte například, že značka užívaná pro vinohrad pochází právě z této mapy? Přesvědčit se lze na několika jejích dobových vydáních ve výstavě. K vidění je i mnohonásobně zvětšená, Komenského mapa Moravy, u které mohou návštěvníci aktivně hledat odpovědi na kvízovou otázku. Ke zhlédnutí je také audiovizuální projekce s krátkými animovanými videi o Komenského životě, včetně traileru a ukázky z připravovaného televizního animovaného seriálu s názvem Labyrint světa a ráj srdce (projekt České studny, FILM 21), který by měl spatřit světlo světa ještě tento rok. Stejně tak se zde objeví např. populárně naučné video o Komenském z cyklu Dějiny udatného českého národa z produkce České televize.

Doplňkovým interaktivním prvkem výstavy je přítomná starší školní lavice, do které mohou návštěvníci  kružítkem zanechat svůj vzkaz a zavzpomínat tak na školní léta. Současně s výstavou se spouští i její virtuální podoba na https://komensky.knihovny.cz, která ji rozšiřuje o odkazy na knižní i další elektronické zdroje. Její součástí je např. interaktivní obrázek z Labyrintu světa a ráje srdce – reprodukce  ilustrace labyrintu města, systematicky rozděleného do řady částí a sfér (řemeslníci, učenci, vrchnost, duchovní apod.). Po kliknutí na danou oblast se zájemci otevře příslušná pasáž ze samotného Labyrintu světa a ráje srdce.

Fotogalerie: