Na slavnostní předání cen si však budou muset děti počkat až do roku 2021, až to opatření dovolí. Knihovníci vedou prostřednictvím soutěže děti k lásce ke knihám, čtení i knihovnám. Hlavní motiv letošního ročníku byl inspirován 350. výročím úmrtí Jana Amose Komenského, účastníci měli malovat, psát či tvořit audiovizuální díla na téma Svět v obrazech. Vítězné práce jsou přehlídkou originality
– objevují se mezi nimi svérázné příběhy ze života Komenského, encyklopedie či slovníková hesla všeho druhu. Malé autory a autorky téma zavedlo do historie, na průzkum jiných světadílů, ale dokonce i do vesmíru. Soutěžily děti od mateřských školek po žáky nižších ročníků víceletých gymnázií, jednotlivci i týmy.

Stejnou míru kreativity jako soutěžící projevily letos i zapojené knihovny. Obvykle v rámci soutěže pořádají  pro děti v průběhu podzimu řadu akcí – autorská čtení, dílničky, výlety do okolí. Uskutečnit se však mohla kvůli vládním opatřením jen část. Některé akce se podařilo přesunout do virtuální podoby; někde program vysílali přímo do místní školy, jinde si troufli i na streamované vyhlášení vítězů regionálního kola. Patronem soutěže byl opět ilustrátor Pavel Čech.

„Ukázalo se, že projekt podpory čtenářství a vztahu mezi generacemi, který je v základu Jižní Moravy čte, má smysl pořád a v současné době ještě více. Knihovníci jeho prostřednictvím rozpoutali guerillovou válku s koronavirem, a i když jej nemohli porazit, zasadili mu rány tam, kde hrozil osamocením, ztrátou kontaktu a depresí. Rád bych poděkoval všem našim kolegyním a kolegům, kteří se tohoto nelehkého ročníku organizačně chopili, i všem čtenářkám a čtenářům, že svojí aktivitou potvrdili smysl naší práce.“ okomentoval letošní ročník ředitel MZK Tomáš Kubíček.

Projekt Jižní Morava čte je spolufinancován Jihomoravským krajem. Více se o něm můžete dovědět na stránce www.jiznimoravacte.cz