Celá expozice bude slavnostně nasvícena a návštěvníci budou mít možnost netradičním způsobem nahlédnout do života místní fauny. Seznámí se s běžnými i vzácnými druhy ryb, žijícími v lednických rybnících i tůních lužního lesa, mohou také obdivovat zástupce ptačí říše, jejichž druhovou pestrostí je příroda Lednicko-valtického areálu vyhlášená.

Malé i velké návštěvníky zaujmou velkoobjemová akvária s našimi nejvýznamnějšími sladkovodními rybami nebo si mohou pohrát na louce či vylézt na posed. Pro děti bude přichystána vědomostní hra se zajímavou odměnou na konci. „Přestože v muzeu už započala rekonstrukce a je přístupná pouze expozice Život v krajině Lednicko-valtického areálu, najdou zde malí i dospělí návštěvníci vyžití a zajímavý večerní program,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Valtice Vilém Křeček.

Vstup do muzea bude po celou dobu konání akce zdarma.

Rekonstrukce muzea potrvá více než rok a kromě vzniku nových expozic je hlavním cílem zlepšení podmínek uchování sbírkového fondu muzea. Návštěvníci se mohou těšit na tři nové expozice – Národní expozici vinařství, expozici Tajemný život v půdě a nové zpracování stávající expozice Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizací areálu se také výrazně zlepší podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích. Vznikne efektivnější systém jejich ukládání, zlepší se tepelné a vlhkostní podmínky, dojde k odstranění havarijních technických podmínek, jako je například zatékání stropu. Sbírkové předměty budou lépe zabezpečeny také z hlediska požární ochrany, ochrany proti odcizení a před neoprávněnou manipulací.