Muzeum městské hromadné dopravy by mohlo být v pavilonu Z na brněnském výstavišti. Tuto možnost vzali na vědomí radní s tím, že by se tam mohly v budoucnu přesunout tramvaje, autobusy a trolejbusy z vozového parku retro a historických vozidel dopravního podniku. Lidé by se zde mohli seznámit také s vývojem brněnského veřejného osvětlení a ostatní infrastruktury. Magistrát si proto nechá zpracovat ekonomickou analýzu a na jejím základě se upřesní podoba nového muzea.

Dopravní podnik má omezené možnosti prezentace historických vozů

Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) má brněnský dopravní podnik omezené možnosti prezentace vozidel veřejnosti. „Není totiž reálné umožnit vstup do vozoven, kde jsou nyní historické stroje umístěny. Existuje studie na přestavbu trolejbusové vozovny v Husovicích na multifunkční muzeum městské hromadné dopravy, které by současně sloužilo jako školicí centrum i vozovna s údržbovým zázemím,“ upřesnil Kratochvíl.

Muzeum v Husovicích až v roce 2035

V současné ekonomické situaci a kvůli nutným investicím do úpravy areálů ve Slatině a Komíně je ale zprovoznění muzea v Husovicích aktuálně plánováno až na rok 2035. „Jako vhodná alternativa se tak jeví méně využívaný pavilon Z na brněnském výstavišti. Ten se nachází v prostoru, který bude otevřený veřejnosti, protože v jeho blízkosti je plánována multifunkční hala i stanice lanové dráhy. Cílem je nyní prověřit možnost realizace tohoto záměru včetně nákladů,“ uvedl radní.

Vozy by byly vystavené v kruhu

Podle ideové studie by byly vozy vystavené v přízemí pavilonu po obvodu kruhu. Ve dvou nadzemních galeriích by pak byla umístěna stálá expozice artefaktů vztahujících se k historii městské hromadné dopravy a také dočasné tematické výstavy. Studie počítá i se zahrnutím technické infrastruktury města.

Co na to řekne Technické muzeum?

K doplnění sbírky by bylo podle Kratochvíla možné oslovit i Technické muzeum v Brně, které disponuje hodnotnými historickými vozidly, jež často stojí v depozitářích a veřejnost je tak běžně vidět nemůže. Přesná podoba muzea na výstavišti i jednání o zápůjčce jsou ale zatím ve fázi ideje.

Ekonomická analýza a pak jednání

„Nyní nás čeká zpracování ekonomické analýzy a jednání na úrovni vedení města s představenstvem Veletrhů Brno a Dopravního podniku města Brna. Odhaduji, že přibližně za 3 až 4 měsíce bychom mohli mít k dispozici data, která povedou ke konkrétnější představě o podobě muzea městské hromadné dopravy a také nám pomohou v jeho další přípravě,“ dodal Petr Kratochvíl.

Dopravní podnik má 14 historických vozů

Vozový park retro a historických vozidel DPMB nyní čítá osm typů tramvají včetně vlečného vozu Ringhoffer vyrobeného v roce 1926, pět typů autobusů a jeden trolejbus. Dopravní podnik v roce 2019 oslavil 150 let od zahájení městské hromadné dopravy v Brně. Jako první vyjel v roce 1869 spoj koňské dráhy z Moravského náměstí směrem k Semilassu.