Nadační fond zdarma poskytuje seniorům na jihu Moravy dopravu za oční péčí

Za tři roky fungování dopravil fond Josefa Hycla k očnímu lékaři přes 500 pacientů.

  • Foto

    redakce (MOŠ) ilustrační

Senioři v Jihomoravském kraji starší 65 let bez možnosti pravidelných návštěv očního lékaře mohou využívat bezplatnou dopravu z místa bydliště až do ordinace a zpět. Tu jim spolu s adekvátní zdravotní péčí plně hrazenou zdravotními pojišťovnami zajišťuje projekt MedBus Nadačního fondu Josefa Hycla.

Nadační fond Josefa Hycla nese jméno předního očního chirurga a spoluzakladatele očních klinik v Brně a Bratislavě.

Účelem fondu je podpora a zajištění prevence a ochrany očí, stejně jako rozšíření povědomí o tom, že prevence je vždy jednodušší než náprava zanedbaného zdravotního stavu. Fond také spolupracuje výhradně s klinikami, které mají uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami.

Cílem projektu MedBus je odstranění bariéry vzniklé problémem s dopravní obslužností seniorů při cestách za specializovanou zdravotní péčí mimo jejich bydliště. „Můj manžel věnoval celý svůj profesní život očního chirurga především nápravě toho, co již nastalo: léčení očních chorob. Oba jsme jako lékaři však vždy vnímali, že předcházet nemoci, pokud to lze, má přínos mnohem větší. Denně se setkávám s tím, že pokud by některé věci šly ovlivnit zpětně, nestal by se ze zdravého člověka pacient. Starost o prevenci nemocí je smyslem této nadace,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Helena Hyclová.

Specializované preventivní vyšetření může odhalit závažná oční onemocnění, například šedý zákal, zelený zákal, onemocnění sítnice nebo makulární degeneraci. Včasná diagnostika je zde velmi důležitá, neléčená oční onemocnění totiž mohou vést až k úplně ztrátě zraku. Řada seniorů ale nemá možnost pravidelné oční prohlídky absolvovat, ať už kvůli odlehlé lokalitě bydliště nebo zhoršeným pohybovým schopnostem. Těmto seniorům fond zajišťuje rezervaci časů k vyšetření u ambulantních specialistů z vybraných pracovišť a zároveň skupinovou dopravu za zdravotní péčí z místa bydliště a zpět.

Senioři by proto měli preventivní vyšetření u očního lékaře absolvovat ideálně jednou ročně. Vyšetření totiž může odhalit počínající šedý zákal či některé další závažné oční onemocnění. Včasná léčba pak může seniorům doslova zachránit zrak. A právě v tom jim může pomoci projekt MedBus Nadačního fondu Josefa Hycla.

Za tři roky fungování dopravil Nadační fond Josefa Hycla v rámci projektu MedBus k očnímu lékaři přes 500 pacientů z dopravně vyloučených lokalit v Jihomoravském kraji. Celkem bylo odoperováno 345 katarakt (šedých zákalů). Podle statistik spolupracující Oční kliniky NeoVize je u pacientů přepravených MedBusem až 2,5 krát vyšší výskyt přezrálého šedého zákalu, než je tomu u ostatních pacientů.