Rozhodnutí rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ) o odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě v Brně pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách je pravomocné. Informoval o tom tajemník NAÚ Jiří Smrčka. Univerzita se podle něj proti tomuto rozhodnutí úřadu neodvolala. Vysoká škola ale podala odvolání proti tomu, že na své provozně ekonomické fakultě (PEF) nemůže uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce, uvedl Smrčka.

Odvolali se proti zrušení dvou studijních programů

„Mendelova univerzita v Brně podala odvolání proti rozhodnutí ohledně zrušení dvou doktorských studijních programů ekonomika a management. Nyní bude rada NAÚ posuzovat, zda jsou námitky univerzity vůči rozhodnutí úřadu validní,“ informoval tajemník NAÚ. Doplnil, že by rada měla o situaci na Mendelově univerzitě jednat na svém zasedání v dubnu. V případě, že bude rada NAÚ na svém rozhodnutí trvat, bude zrušení dvou doktorských programů projednávat přezkumná komise NAÚ. Podle informací na webu úřadu je zasedání radních plánováno na 12. a 13. dubna.

Rozhodnutí se nedotkne současných studentů

Právní moci tak zatím nabylo rozhodnutí rady NAÚ o odebrání institucionální akreditace univerzitě, které úřad poprvé vydal v květnu loňského roku a letos v lednu po odvolání vysoké školy potvrdil. Toto rozhodnutí se podle tajemníka úřadu nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů. O odebrání institucionální akreditace univerzitě rozhodla rada NAÚ podle svého předsedy Roberta Plagy na základě zjištěných pochybení a toho, že Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity nedokázala na dříve objevené chyby náležitě zareagovat.

Problém? Různé podmínky pro studenty a využívání agentur

Mendelova univerzita je podle Plagy první českou vysokou školou, kde se úřad odebráním institucionální akreditace zabýval. O zrušení dvou doktorských programů na PEF, proti kterému se Mendelova univerzita odvolala, rozhodla Rada NAÚ v lednu. Problém na fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by tato část rozhodnutí nabyla právní moci, univerzita by už podle Plagy neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů.

Úřad chystá další kontrolu

Plaga v lednu avizoval, že NAÚ zahájí na Mendelově univerzitě další kontrolu, která by měla být zaměřená na systém řízení kvality a trvat nejméně po celou polovinu roku. Smrčka dnes potvrdil, že se kontrola připravuje a bude zahájena ještě letos.