Podle mluvčí ministerstva práce Barbary Hanousek Eckhardové úředníci vždy nejdřív zkoumají důvody, proč nezaměstnaný povinnost nesplnil, teprve podle výsledku přikročí k vyřazení.

Podle poslední novely o zaměstnanosti musí mít od října 2017 nezaměstnaní neschopenku a stejný léčebný režim jako pracovníci. Úřadu práce to musí včas ohlásit, aby jim nehrozilo vyřazení z evidence. Po něm za ně stát přestane platit odvody a přijdou také o podporu a dávky hmotné nouze, a to na tři či šest měsíců. Ministerstvo nyní navrhuje prodloužení doby na devět měsíců. Uchazeč musí požádat lékaře o vystavení neschopenky a musí oznámit úřadu práce, že nemůže dočasně plnit povinnosti a dostavit se třeba na sjednanou schůzku. Potvrzení od lékaře stačí úřadu práce doložit do osmi dnů od jeho vydání.

Doložení potvrzení do osmi dnů v praxi problémy podle ombudsmanky nečiní, pravděpodobně i proto, že je to ve formuláři potvrzení výslovně uvedeno. Řada lidí je však z evidence úřadu práce vyřazena, protože svou dočasnou neschopnost neoznámili úřadu práce v den, kdy vznikla.

"Zákon je v tomto směru velmi přísný. Několikrát jsem se setkala s případy, kdy lékař potvrdil dočasnou neschopnost v době, kdy už byl úřad práce zavřený. Uchazeči o zaměstnání se domnívali, že je v pořádku vše nahlásit a předat potvrzení hned následující den, jakmile úřad otevře. Podle zákona je to ale pozdě, oznamovací povinnost nebyla splněna a uchazeči o zaměstnání byli z evidence vyřazeni," uvedla Šabatová. Lidé by si podle ní na to měli dávat pozor.

Podle mluvčí ministerstva nesplnění oznamovací povinnosti ale automaticky k vyřazení z evidence nevede. "Vždy jsou posuzovány důvody, které skutečně neumožnily klientovi včas dočasnou neschopnost oznámit. Teprve po posouzení konkrétního případu a klientem uváděných důvodů může úřad práce přistoupit k samotnému procesu vyřazení," uvedla Hanousek Eckhardová.

Podle ní mohou v den vystavení neschopenky lidé úřad informovat telefonicky i mimo úřední hodiny, mailem, textovou zprávou či vhozením lístku do úřední schránky. "Ačkoliv má úřad práce vymezené úřední hodiny, nelze je zaměňovat s provozní dobou. Telefonický kontakt je tedy možný ve dnech krátkých úředních hodin i po 11:00," dodala mluvčí.

Důležité je podle Šabatové pamatovat si, že informace o dočasné neschopnosti nebo ošetření u lékaře může být úřadu práce předána jakkoli, není nutné chodit na úřad osobně. Podstatné je, aby to bylo v ten samý den, kdy jim lékař potvrzení vydal. Vlastní doklad od lékaře pak mohou dodat úřadu práce v následujících osmi dnech.