Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno otevřela začátkem března opravenou jednotku intenzivní péče. Základem rekonstrukce téměř za 72 milionů korun byla úprava stavebních dispozic. Zatímco dosavadní prostory byly pro akutní hospitalizaci pacientů společné a otevřené, nová jednotka nabízí systém devíti uzavřených boxů, tři jsou dvoulůžkové a šest je jednolůžkových. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí nemocnice Martin Drozd.

Boxy poskytují pacientům větší intimitu

Boxy poskytují pacientům větší intimitu a zároveň zajišťují lepší hygienický a epidemiologický režim. „Pandemie covid-19 významně akcentovala nutnost izolací vážných stavů pacientů a zamezení šíření všech typů infekcí. Z dlouhodobého zaměření naší kliniky vyplývá na jedné straně nutnost hospitalizace pacientů s vážně poškozeným či narušeným imunitním systém, na straně druhé hospitalizace pacientů potenciálně vysoce infekčních,“ uvedl přednosta kliniky Jiří Dolina.

Upravili i denní stacionář

Součástí přestavby byla i úprava denního stacionáře pro biologickou léčbu, jenž s ohledem na prostor dostačoval pouze pro část pacientů s idiopatickými střevními záněty. Pro další účely kliniky byl jen těžko dostupný. „Spolu s navýšením počtu lůžek na denním stacionáři jsme schopni ve větším rozsahu vyhovět požadavkům pacientů a omezit dobu čekání na volné lůžko,“ doplnil Dolina.

Práce se dotkly i místnosti pro pacienty s domácí parenterální výživou

Práce se dotkly rovněž místnosti pro pacienty s domácí parenterální výživou, jejichž počet díky spolupráci s ostatními klinikami stále roste. Nové prostory umožní kvalitní edukaci těchto pacientů i jejich rodinných příslušníků. S tím souvisí i obnova ambulance cévních vstupů, která na aktivity kliniky navazuje a poskytuje služby pacientům napříč nemocnicí.

Navýšili i kapacitu umělé plicní ventilace

Lidé hospitalizovaní na klinice mnohdy vyžadují umělou plicní ventilaci. „Před rekonstrukcí jsme ji byli schopni zajistit v jeden okamžik maximálně čtyřem pacientům a jsem rád, že se nám podařilo kapacitu navýšit pro šest lidí,“ sdělil Dolina. Doplnil, že další urgentní případy, se kterými se potýkají, jsou akutní krvácení do trávicího traktu a jiné těžké stavy, jako například akutní pankreatitidy nebo jaterní a ledvinná selhání.

Náklady na rekonstrukci přesáhly 54 milionů

Celkové náklady na stavbu přesáhly 54 milionů korun, náklady na přístroje a další vybavení 17 milionů korun. Přes 56 milionů korun pokryly peníze z programu React-EU, zbytek hradila nemocnice ze svého rozpočtu.