Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 41.868 dětí. Meziročně je to o 554 méně, přičemž počet tříd vzrostl o 16. Ve školkách také každoročně přibývá učitelů. Základní školy navštěvuje 112.908 žáků, což představuje meziroční nárůst o 66. V porovnání s uplynulým školním rokem je více i studentů na středních a vyšších odborných školách. V tiskové zprávě to uvedla Marcela Vetešková z Českého statistického úřadu.

Mateřských škol úřad na jižní Moravě eviduje 686, což je o 39 více než před deseti lety a o dvě více proti předchozímu roku. Obce zřizují 629 školek, privátní sektor 38, kraj 13, církev čtyři a ministerstvo školství dvě. Za deset let nejvíce vzrostl počet soukromých škol, a to více než dvaapůlkrát. Učitelů je ve školkách bezmála 4000, z toho je 19 mužů. „Počet dětí na učitele každoročně klesá. Zatímco ve školním roce 2013/2014 připadalo na jednoho učitele 12,9 dítěte, v současnosti je to 10,5,“ sdělila Vetešková.

Základní vzdělání zajišťuje 492 škol, proti předchozímu roku je to o jednu školu více

Vyučuje v nich 8635 učitelů, což je o 217 více než v předchozím školním roce. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol vyšší počet mužů, přesto tvořili pouze 16,7 procenta z celku. Na jednoho učitele připadalo 13,1 žáka.

Středoškolské vzdělání poskytuje 128 škol, o dvě méně než v předchozím roce

Navštěvuje je 52.046 studentů, meziročně o 2183 více. Vyučuje tam 4814 učitelů, meziročně stav vzrostl o 170. Tři pětiny sboru na středních školách tvořily ženy. Přes 65 procent z celkového počtu studentů je na odborných oborech, 32 procent studuje gymnázia, zbytek obory nástavbového studia.

„Oproti roku 2013/2014 absolutní počet žáků poklesl nejvíce v oborech nástavbového studia, a to o 50,4 procenta. Počet žáků odborného vzdělávání se za deset let zvýšil o 7,4 procenta a gymnázií o 9,3 procenta,“ doplnila Vetešková.

Vyšší odborné vzdělání poskytuje devět škol, kam v letošním školním roce nastoupilo 1928 studentů, což znamená meziroční nárůst o 80

O tři pětiny poklesl počet studentů v porovnání se stavem před deseti lety. V roce 2023 bylo v kraji pět veřejných a dvě soukromé vysoké školy. Studovalo na nich 64.066 lidí, to je o 13.513 méně než v roce 2013 a o 741 více než v roce 2022. Podíl těch, kteří nemají české státní občanství, od roku 2013 rostl až do roku 2020. V roce 2021 mírně poklesl, avšak v roce 2022 opět začal růst a spolu s rokem 2023 dosáhly počty zahraničních studentů dosavadního maxima 23,5 procenta.