Letní měsíce patří do období, kdy bývá nezaměstnanost standardně nejnižší. Z toho pohledu se zveřejněná červencová čísla nezaměstnanosti nevymykají. Počet lidí bez práce se drží na nízké úrovni zejména vzhledem k dostupnosti sezónních prací. Další mírné zvýšení čísel lze očekávat od září, kdy nabídka těchto prací bude postupně omezována a zároveň se na trh práce budou dostávat absolventi středních a vysokých škol. Potvrdil to ekonom Národního institutu SYRI v Brně a CERGE-EI Jakub Grossmann.

V tuzemsku se drží poměrně vysoká zaměstnanost

Podle něj stále platí, že Česko je zemí s jednou z nejnižších měr nezaměstnanosti v Evropě, což i potvrzují poslední červnová data Eurostatu. „Ta ukazují, že je Česká republika v rámci kontinentální Evropy společně s Polskem premiantem. V současnosti nepozorujeme žádné signály, že by se toto mělo v blízké době změnit. Nízká míra nezaměstnanosti bude v nadcházejících měsících a čtvrtletích podporována oživeným hospodářským růstem a neměla by výrazně přesáhnout čtyřprocentní hranici,“ uvedl Grossmann.

Bez práce bylo 259 tisíc lidí

Tuzemské úřady práce evidovaly ke konci července téměř 259 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je o 9 141 více než v červnu a o 18 227 lidí více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl a k 31. červenci činil 3,5 procenta. V mezinárodním srovnání se míra nezaměstnanosti drží stále na předních příčkách. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU za červen dosáhla 2,7 procenta a byla druhá nejnižší v rámci celé EU, kde je průměr 5,7 procent.