V ulicích města začal systematický sběr biologického odpadu. Do městské části Brno-Slatina byly navezeny první popelnice na tento odpad. Jak už dříve informoval zpravodajský portál BRŇAN, Brno má pro tyto účely tisícovku popelnic. Ty budou postupně rozvezeny na vybraná veřejná místa.

„Od dnešního dne již neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které netřídí biologicky rozložitelný odpad. Naopak sběru kuchyňského bioodpadu právě začíná sloužit první tisícovka nádob. Pro bioodpad ze zahrádek máme hustou síť sběrných středisek, systém mobilních svozů a domácí kompostéry, v plánu je i vybudování bioplynové stanice pro Brno a okolí,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Během dneška naveze městská společnost SAKO hnědé popelnice do Slatiny, Černovic, Líšně a Brna-jihu. „Během týdne se dostane na další městské části, v pátek návoz ukončíme Židenicemi, Vinohrady a Brnem-střed,“ dodal předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL). Podle něj potrvá návoz těchto popelnic do pátku a příští pondělí vyveze SAKO Brno do Centrální kompostárny obsahy prvních popelnic. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně.

Výběr městské části Brno-Slatina, která hnědé popelnice obdržela jako první, nebyl náhodný. Podle vedení radnice je o tuto službu ze strany občanů dlouhodobě velký zájem. „Vybrali jsme přes 40 kontejnerových stanovišť napříč slatinským sídlištěm, na kterých budou hnědé popelnice rozmístěny. Vybírali jsme kontejnerová hnízda podle toho, aby se sem nádoby bez výrazných obtíží vešly. Do budoucna plánujeme některá místa rozšiřovat, abychom mohli mít ve Slatině ještě více hnědých nádob,“ doplnil místostarosta Slatiny Martin Krytinář (KDU-ČSL).

Do hnědých popelnic patří kuchyňský bioodpad, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky, jádřince, kávová sedlina, pokojové rostliny, hlína z květináčů. V žádném případě by se tam neměly objevit živočišné zbytky, jako například maso, tuky, kůže a kosti, dále mléčné výrobky, oleje ze smažení, obaly, noviny, pleny, kapesníky, cigarety a uhynulá zvířata. Z kapacitních důvodů není vhodné plnit je posekanou trávou, větvemi, listím a dalším odpadem ze zahrádek.