Přežití pacientů s pokročilým melanomem se díky časnějšímu záchytu a nové systémové léčbě zlepšuje. Navzdory tomu lékaři upozorňují, že za 65 až 75 procent případů úmrtí spojených s kožními nádory v Česku je zodpovědný právě maligní melanom kůže. Častěji, z 50 až 70 procent, vzniká na kůži nově. Zbývajících 30 až 50 procent melanomů se rozvine v již existujícím pigmentovém znaménku, řekla lékařka kožní ambulance Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Petra Fialová.

Nádor kůže se častěji vyskytuje u žen

Maligní melanom patří z kožních nádorů mezi méně časté, ale zároveň mezi nejnebezpečnější. Může se kromě kůže objevit vzácně i na kterékoliv sliznici nebo ve tkáních oka. „Častěji se vyskytuje u žen, kdy jde o pátý nejčastější zhoubný nádor. U mužů o šestý. Průměrný věk pacienta je 62 let, ale onemocnění postihuje i mladé lidi v produktivním věku,“ sdělila Fialová. Vývoj úmrtnosti je nicméně nižší než nárůst počtu lidí s nemocí, což svědčí o zlepšení léčby i o tom, že je více pacientů diagnostikovaných včas.

Pozor na opalování

Mezi rizikové faktory patří pravidelné vystavování se slunečnímu záření či opakované spálení, genetika nebo nižší imunita. Ohroženější jsou světlejší typy. Základní prevencí je ochrana před UV zářením, ale také sledování znamének. Pokud se lidem objeví nová nebo se změní jejich stávající, měli by navštívit specialistu. „Dermatolog u znaménka hodnotí symetrii, okraje, barvu, průměr a vývoj v čase,“ dodala Fialová.

Melanom řeší hlavně chirurgové

Pokud se melanom prokáže, v prvních třech stadiích, která tvoří naprostou většinu nově diagnostikovaných melanomů, jej lékaři léčí prakticky výhradně chirurgicky. „Základem chirurgické terapie je kompletní odstranění nádoru, v indikovaných případech včetně sentinelové biopsie, která má za úkol identifikovat případné uzlinové postižení,“ řekl přednosta Kliniky operační onkologie MOÚ Vuk Fait.

Důležitou roli má i radioterapie

Kromě chirurgického zákroku má důležitou roli i radioterapie a další techniky s využitím nejmodernějších přístrojů. U pokročilejších stadií onemocnění odborníci přistupují k moderní, vysoce účinné cílené léčbě a imunoterapii, které výrazně prodloužily přežití pacientů s pokročilým metastatickým melanomem.

Účinnost cílené léčby nastupuje rychle

„U dříve používané vysoce paliativní chemoterapie byla pravděpodobnost pětiletého přežití pouze asi pět procent. Díky cílené léčbě se dnes pohybuje mezi 30 až 35 procenty a u imunoterapie dokonce mezi 40 až 50,“ řekl vedoucí lékař Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Radek Lakomý. Výhodou cílené léčby je, že účinnost nastupuje poměrně rychle, nevýhodou, že může působit jen dočasně, dodal.

Po operaci se snižuje riziko návratu rakoviny

Moderní léčba se uplatnila také při adjuvantní léčbě, což je léčba pacientů bez prokazatelných metastáz, kteří jsou po radikální chirurgické léčbě nebo radioterapii, čímž se odstranilo primární nádorové ložisko. „Po provedené operaci se významně snižuje riziko návratu onemocnění. Dosud jsme standardně adjuvantní léčbu doporučovali pacientům třetího stadia po operaci postižených spádových lymfatických uzlin nebo čtvrtého stadia po chirurgickém odstranění vzdálených metastáz. Novinkou letošního roku je možnost indikovat adjuvantní imunoterapii i u časnějších, ale rizikových stadií IIB a IIC,“ doplnil Lakomý.