Na svém facebookovém profilu to sdělil starosta městské části Brno-sever Martin Maleček s tím, že důvodem kácení stromů je kolize s inženýrskými sítěmi a rozhledovými trojúhelníky křižovatek a tramvajových zastávek. 

„V rámci nových výsadeb je plánováno vysazení padesát stromů a dále popínavé rostliny, trvalky a cibuloviny,“ uvedl starosta. 

Radnice podle něj už od roku 2017 během přípravy projektu spolu s Veřejnou zelení města Brna, která je správcem aleje v Lesnické ulici, požadovala, aby byl zachovaný maximální počet vzrostlých stromů. 

Městští zahradníci nechali podle Malečka vypracovat posudek zdravotního stavu všech stromů na Lesnické. „Z něj vyplynulo, že mnoho stromů na tom není zdravotně dobře, což je způsobené hlavně tím, že v průběhu doby tam proběhly stavební úpravy (především rozšíření vozovky), kvůli nimž se stromy dostaly až k okraji zeleného pásu, jejich kořenové systémy byly poškozeny a ztížil se jejich příjem vody,“ sdělil Maleček.

Ze zdravotních důvodů tak v letech 2018 a 2019 museli v nyní opravované ulici skácet hned devět stromů. „Po zpracování projektu rekonstrukce bylo označeno čtyřiadvacet stromů, které se podle požadavku policie musejí kácet kvůli jejich umístění v rozhledových trojúhelnících křižovatek,“ vysvětlil starosta Brna-severu s tím, že některé stromy musejí jít k zemi, protože to požadoval dopravní podnik kvůli zastávkám. 

Maleček dodal, že bez splnění těchto požadavků by nebyl projekt rekonstrukce ulice odsouhlasený. „Co se týče stromů v rozhledových trojúhelnících, pokud jde o nový kolejový svršek a novou vozovku včetně chodníků a zastávek, platí pro takový projekt bohužel současná legislativa, která stromy v rozhledových trojúhelnících vylučuje,“ posteskl si Martin Maleček.

Podle něj je nová výsadba stromů plánovaná tak, že mezi ponechané lípy zahradníci zasadí 27 javorů babyk a 23 habrů obecných. „Dále se počítá s výsadbou 21 kusů pnoucích rostlin ke stožárům veřejného osvětlení a ke sloupům trakčního vedení,“ vypočítal starosta.

Správce aleje pak požaduje, aby v travnatém pásu rostly trvalky a cibuloviny. Veřejná zeleň pak upozornila, že vzhledem ke zdravotnímu stavu stávajících lip budou mít některé z nich i po opravě ulice problémy a bude nutné je také skácet.