Velký kříž předal v pátek primátorovi německý velvyslanec v Praze Christoph Israng. Slavnostní akce se konala v prostorách německého velvyslanectví v Praze.

Velvyslanec Christoph Israng při předání Velkého kříže za zásluhy zdůraznil mimořádnou vůli ke smíření a úsilí o česko-německou spolupráci, kterou primátor Petr Vokřál prokazuje nejen ve své funkci v Brně, ale i mimo ni. Podle velvyslance i proto, že od roku 2015 vede 32 kilometrů dlouhou Pouť smíření do Brna, která připomíná „brněnský pochod smrti“ a vyhnání německého obyvatelstva Brna o 70 let dříve.

"Akce již zakotvila jako pevné datum společenského a přeshraničního pojetí společné minulosti. Představuje jeden z nejdůležitějších milníků na cestě k česko-německému usmíření, k čemuž přispěla angažovaná podpora Petra Vokřála podstatným dílem,“ uvádí se v tiskové zprávě velvyslanectví SRN.

„Neméně je třeba ocenit snahu primátora Brna o česko-německé porozumění a spolupráci v otázkách současnosti a budoucnosti. I díky jeho působení jako primátora města Brna existují vynikající a živá partnerství Brna s německými městy Lipsko a Stuttgart. Jako velký milovník německého jazyka podporuje i projekty na podporu výuky německého jazyka v ČR,“ dodává velvyslanectví.

„Velmi si toho ocenění vážím. Nevnímám to ale jen jako mé osobní ocenění, ale celého vedení města. Je mi velkou ctí, že jsem se zařadil mezi tak významná jména, jako je Václav Havel, Pavel Tigrid, Karel Schwarzenberg a další významné osobnosti," uvedl primátor Petr Vokřál.

Řád za zásluhy je nejvyšším vyznamenáním, které Spolková republika Německo uděluje za snahu o společné blaho.Propůjčuje ho spolkový prezident. Vyznamenáni mohou být i cizinci za svou práci v politické, hospodářské a duchovní oblasti a za zásluhy v oblasti sociální, charitativní a humanitární. Velký kříž za zásluhy představuje čtvrtý stupeň řádu a uděluje se za mimořádné zásluhy.

Toto ocenění SRN v minulosti obdrželi Přemysl Pitter (1973), Miloslav Vlk (1999), Václav Havel (2000), Pavel Tigrid (2000), Karel Schwarzenberg (2008), Jiří Brady (2013) a František Hýbl (2017).