Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje v roce 2022 dosáhl 42,5 roku, předloni to bylo 42,7. Zatímco meziročně se mírně snížil, proti roku 1992 vzrostl o 5,6 roku. U žen dosahoval 43,9 roku, u mužů 41 let. V porovnání s ostatními kraji má obyvatelstvo jižní Moravy třetí nejnižší průměrný věk, uvedl v tiskové zprávě Tomáš Svozil z Českého statistického úřadu.

Z pohledu věkové skladby obyvatelstva tvoří největší část lidé ve věku od 15 do 64 let, v kraji jich žije téměř 770.000. Následuje skupina lidí starších 65 let, kterých je téměř 250.000. Nejmenší část, 200.000, tvoří děti do 14 let. Rok 2004 byl posledním rokem, ve kterém byl podíl dětí vyšší než podíl obyvatel ve věku 65 a více let. Podíl dětí začal růst od roku 2009, průběžně ale narůstá také podíl starších obyvatel.

„Ze zastoupení věkových skupin obyvatel kraje je konstruován index stáří. V Jihomoravském kraji v roce 2022 udává, že na 100 lidí ve věku do 14 let připadlo 123,6 osob starších 65 let, v roce 1992 to bylo pouze 67,5 osob. Po nárůstu tohoto indexu v předchozích letech nastal v roce 2022 meziroční pokles o 1,9 bodu. Snížení indexu stáří proti roku 2021 je výsledkem na jedné straně mírného nárůstu podílu dětské složky a na straně druhé snížením podílu osob starších 65 let,“ sdělil Svozil.

Ke konci loňského roku žilo v Jihomoravském kraji 1,217.200 obyvatel. Nejmladší obyvatelstvo je na Brněnsku, kde průměrný věk mužů dosahuje 40 let a žen 42,3 roku. Opačná situace je na Hodonínsku, kde je průměrný věk mužů 42,5 roku a žen 45,7 roku. V Brně je průměrný věk mužů 40,7 roku a žen 44,1. Mezi obce s nejnižším průměrným věkem, kolem 35 let, spadá Krasová na Blanensku nebo Holubice na Vyškovsku. K obcím s nejstarším obyvatelstvem patří Podhradí nad Dyjí na Znojemsku, kde průměrný věk obyvatel přesahuje 56 let.