Právě tam je až do 29. července zpřístupněná výstava nazvaná Nové spojení svitavských břehů. Návštěvníci se tu seznámí s návrhy, které architekti přihlásili do soutěže na podobu nového mostu poblíž Nové Zbrojovky.

V zadání ale nešlo jen o most samotný. „Předmětem soutěže byl návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území měla být koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu měla být rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními,“ popsala na svém webu Kancelář architekta města Brna, která soutěž pořádala.

Nový most vznikne v Brně po desítkách let. Proto bylo snahou dbát nejen o jeho užitnou funkci, ale také o estetický dojem. Autoři vítězné studie z londýnské kanceláře Williams Matthews Associates zachovávají v území část industriálního dědictví – původní objekt sladovny i s cihlovým komínem, který se tak stane novou dominantou řešené lokality.

Návrh spojuje dohromady klíčové historické hodnoty s požadavky nového rozvoje na síť veřejných prostranství a požadovanou veřejnou infrastrukturu, ale také umožňuje jinak městem svázané řece si trochu oddechnout.

„Navržená veřejná infrastruktura se sestává z elegantního mostu, který překlenuje park nabízející divokost a přirozenost jako alternativu urbanizované krajiny města a řeky. Navržen je funkční systém respektující kulturní a přírodní priority, který je zároveň zodpovědně hospodárný a udržitelný,“ zhodnotila návrh Kancelář architekta města.

Na výstavu se dostanete zdarma, a to každý všední den od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.