Semináře poradí, jak poskytovat první pomoc dětem i seniorům

V rámci projektu Brno – Zdravé město se od 17. září do 30. listopadu 2018 uskuteční cyklus 32 seminářů pro veřejnost věnovaných zásadám poskytování první pomoci u dětí a prevenci úrazů seniorů.

  • Foto

    ilu, redakce

„Podporu zdraví Brňanů formou osvěty v oblasti poskytování první pomoci a prevence úrazů považuji za velmi důležitou, obzvláště jedná-li se o tak snadno zranitelné cílové skupiny, jakými jsou malé děti a senioři. Semináře na tato témata jsme v minulých letech již realizovali a setkali se s pozitivním ohlasem ze strany veřejnosti, proto chceme dát letos šanci dalším zájemcům“, uvedl 1. náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

Poskytování první pomoci u dětí je odlišné od dospělých pacientů, a to zejména při život ohrožujících stavech. Např. dýchání z úst do úst je u dětí stále významnou součástí laické resuscitace, protože nedostatek kyslíku bývá nejčastější příčinou zástavy oběhu u dětí. Na seminářích, které se uskuteční v mateřských centrech, bude kladen důraz zejména na praktický nácvik – účastníci se naučí, jak odstranit cizí těleso z dýchacích cest, v případě nutnosti resuscitovat, ale i zastavit krvácení.

Na seminářích „Prevence úrazů seniorů“ se zájemci v klubech seniorů při brněnských městských částech dozvědí, jakými typy úrazů jsou osoby ve vyšším věku nejčastěji ohroženy, ale hlavně to, jak jim předcházet. Proto bude zájemcům představena řada praktických pomůcek pro použití v domácnosti i pohybu městem.
Účastníci seminářů obdrží ilustrovanou brožuru „Kapesní rádce 1. pomoci dětem“, či „Jak vyzrát nad úrazy v seniorském věku“, které byly vytvořeny v rámci aktivit projektu Brno – Zdravé město. Semináře jsou pro účastníky zdarma, na jejich financování se podílí Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu „Zdravé municipality JMK 2018“.