Státní Ředitelství silnic a dálnic ČR chce letos v polovině roku požádat o společné povolení pro stavbu břeclavského obchvatu a příští rok by rádo začalo s přípravnými pracemi. Sdělila to mluvčí silničářů Lucie Trubelíková. Jedná se o jednu z klíčových silničních staveb na jižní Moravě, která se připravuje více než deset let. Výrazně má ulevit centru Břeclavi, které je dlouhá léta zahlcené tranzitní dopravou.

Projekt brzdily ekologické spolky

Letitým problémem byl odpor ekologických spolků, které byly úspěšné v soudních řízeních a silničáři museli nejprve udělat řadu kompenzačních opatření. Ta byla nutná kvůli tomu, že obchvat zasáhne do velmi cenných přírodních území jižně od města. „Celkově šlo o 25 kompenzačních opatření různých typů. Jednalo se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy,“ vyjmenovala Trubelíková. Při kontrolách v předloňském roce se zúčastněné strany shodly, že kompenzační opatření nabyla účinnosti, neboť jsou zajištěná a funkční.

Stavba umožní odvedení dopravy mimo město

Díky tomu bylo možné pokračovat v přípravě stavby, která umožní odvedení dopravy ze silnice I/55 mimo město. Na východě bude obchvat začínat u křižovatky této silnice s dálnicí D2, povede jižně k Bratislavské ulici a poté se stočí k západu. Napojí se v Poštorné na silnici I/55 a bude pokračovat severozápadním směrem, kde se za Poštornou napojí na silnici I/40. „Na trase obchvatu už skončila demolice jednoho rodinného domu v Poštorné a připravujeme demolici čtyř dalších objektů,“ řekla mluvčí.

Práci dokončují pyrotechnici, po nich nastoupí archeologové

Na trase je také téměř dokončený pyrotechnický průzkum, který byl nutný kvůli výbuchu muniční továrny Muna po konci druhé světové války. „Aktuálně máme vykoupeno také 60 procent pozemků a před stavbou se ještě musí uskutečnit archeologický průzkum,“ dodala Trubelíková.