V novém nálezu povinnost zdůraznil Ústavní soud (ÚS). Konkrétně se zabýval případem, kdy Okresní soud v Jablonci nad Nisou před vydáním opatření nezjistil názor čtrnáctiletého chlapce.

Z řady dřívějších nálezů ústavních soudců plyne, že justice má v řízeních o úpravě styku zohledňovat názor dítěte, a to zvláště v případě, že lze vzhledem k věku předpokládat dostatečnou rozumovou vyspělost.

Nový verdikt rozšiřuje tento závazek i na vydávání předběžných opatření, u kterých sice soudy musí spěchat, nicméně i přesto lze přání dítěte operativně zjistit, a případně také zohlednit.

Právo dítěte být slyšeno se neuplatní jen ve specifických situacích, například pokud hrozí okamžité nebezpečí z prodlení nebo je dítě příliš útlého věku.

"V nynějším případě však žádný takový důvod dán nebyl, naopak bylo vzhledem ke konfliktu mezi stěžovatelem (otcem) a matkou třeba předpokládat, že režim předběžného opatření potrvá delší dobu, neboť soud bude muset v řízení o věci samé provádět rozsáhlé dokazování," rozhodli ústavní soudci.

Okresní soud mohl podle nového nálezu využít ke zjištění názoru nezletilého různé operativní možnosti, třeba poslat asistenta do místa bydliště, případně chlapce kontaktovat telefonicky nebo jinou formou elektronické komunikace.

I přes zjištěné pochybení ústavní soudci zamítli stížnost, jejímž pisatelem byl chlapcův otec. Justice totiž později při projednávání kauzy hochův názor zjistila, s režimem péče a úpravou styku s otcem souhlasil. "Popsané porušení základních práv nezletilého v rámci předběžného opatření mělo tedy jen formální, respektive procesní charakter, nijak se na něm negativně neprojevilo," uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.