Výstavba kotle na biomasu za 2,4 miliardy korun, který plánovaly Teplárny Brno začít využívat už letos na podzim, má rok zpoždění. Důvodem je nepředpokládaný nález azbestu v průběhu demoličních prací a následné odstraňování tohoto nebezpečného materiálu, uvedl generální ředitel městské firmy Petr Fajmon.

„Azbest byl nalezen během demoličních prací v prostorách stavby nového kotle v srpnu loňského roku. Na základě toho proběhly průzkumy celého areálu s odebráním vzorků. Po upřesnění rozsahu a lokalizace výskytu započaly práce na odstranění v souladu s předepsanými podmínkami za dozoru hygieniků,“ uvedl Fajmon.

Náklady na likvidaci dosáhly 3,3 milionu korun, samotné prodloužení výstavby nebude znamenat další výdaje

„Součástí dohody uzavřené se zhotovitelem kvůli nepředpokládanému nálezu azbestu je také navýšení ceny pouze o částku, která odpovídá vícepracím zhotovitele ve výši deset milionů Kč, nutným k provedení odstranění nežádoucích látek v celém rozsahu. Teplárny neponesou žádné další náklady spojené s prodloužením provádění díla,“ doplnil.

Původně plánovaly teplárny kotel začít využívat už letos na podzim, nyní tento plán o rok posunuly

Teplárny Brno nyní vyrábí ze zemního plynu 80 procent tepla, zbylých 20 procent vzniká spalováním odpadu ve spalovně další městské společnosti SAKO Brno. Nový kotel, který spotřebuje ročně 80.000 tun dřevní štěpky, má snížit závislost na plynu o 15 procent.