Rekordních více než 38 milionů korun vynesla letos Tříkrálová sbírka v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina. Informovala o tom mluvčí Diecézní charity Brno Zuzana Horáková. Částka je o 4,5 milionu vyšší než v loňském roce. Sbírka se konala v celé zemi od začátku do půlky ledna, na jižní Moravě a v části Vysočiny se do ní zapojilo přes 17 tisíc koledníků. Peníze pomohou potřebným.

Do kasiček i na účet

Lidé mohli přispívat do kasiček i na sbírkový účet. Peníze letos vhazovali do více než 500 kasiček. „I přes nelehkou dobu laskaví dárci věnovali 38,045.431 korun. Taková částka je za 23 let sbírky v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina nejvyšší. I letos peníze poputují na pomoc nejpotřebnějším, a to seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným nebo lidem ve složité životní situaci,“ sdělila Horáková.

Nejvíc vykoledovali v Rajhradě

Nejvíc, přes šest milionů, koledníci vykoledovali v Oblastní charitě Rajhrad. Oblastní charita Žďár nad Sázavou získala téměř pět milionů. Například v Brně lidé věnovali 3,2 milionu. On-line formou dárci poslali čtvrt milionu.

Podpoří nemocné i potřebné

Podporu ocenil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. „Velmi si vážíme projevené solidarity, že lidé v této tíživé době myslí na ty nejpotřebnější. Z tříkrálových příspěvků podpoříme v celém regionu péči o nevyléčitelně nemocné či pomůžeme prostřednictvím Charitní záchranné sítě lidem, kteří propadají sítí standardní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,“ uvedl Haičman.

Speciální lůžko, úprava prostor nebo nákup auta

Do Tříkrálové sbírky se letos zapojily farnosti, školy a školky, instituce i různá sdružení jako Skaut a Junák. „V letošním roce máme v Brně v plánu ze získaných peněz nakoupit speciální koupací lůžko pro klienty Domova pokojného stáří Kamenná, přispět na nákup auta pro zdravotní sestry, které navštěvují pacienty v jejich domovech, či bezpečně upravit prostory zahrady v azylovém domě pro matky s dětmi,“ vyjmenoval Haičman.

Vybudují parkoviště

Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa vybuduje parkoviště pro terénní automobily, peníze půjdou i na podíl zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením organizací Nesa a Rosa.