Jižně od nákupního centra Olympia má v Brně vzniknout velký skladovací areál pro zemědělské využití. Skupina Renfield, která se zabývá stavbou a prodejem nemovitostí, chce naproti čistírně odpadních vod přebudovat starší zemědělský a skladovací areál, kterému se říká Dvůr v lese. Na třicetihektarovém pozemku mají vzniknout dvě moderní haly, jedna o rozloze téměř 20.000 metrů čtverečních, druhá menší s 800 metry. Sloužit mají zemědělským podnikům k různým činnostem, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Proti je však městská část Chrlice a kvůli jejím připomínkám musí projekt projít posouzením vlivů na životní prostředí.

Areál je napojený na ulici U Jezu, která slouží zároveň jako součást mezinárodní dálkové cyklotrasy Brno – Vídeň

Brněnský územní plán umožňuje stavět zde haly pro zemědělské využití. Developer proto plánuje, že by velká hala rozdělená na deset boxů sloužila například jako sklad strojů či výrobků, výstavní či prodejní plocha pro potřeby související se zemědělstvím či k balení plodin.

Maximální počet zaměstnanců by se měl pohybovat okolo 250

Podle oznámení by firma chtěla stavět v letech 2025 až 2027, záleží však na tom, jak rychle a úspěšně projde projekt posouzením vlivů na životní prostředí. Chrlice usilují o to, aby vznikla hluková a rozptylová studie, která zohlední všechny plánované projekty v nejbližším okolí. Okolí nákupního centra Olympia je totiž stále rozvojovým územím a vznikaly zde a mají vzniknout další obchody a logistické areály.

V místech se má stavět tzv. jižní tangenta, což je dálnice, jež propojí již existující dálnice D2 a D52

Chrlice také rozporovaly tvrzení, že v areálu nebude nic, co by mohlo ohrozit životní prostředí v případě povodně. Areál je totiž v záplavovém území Svratky. Navíc tvrzení o výšce hladiny stoleté vody je v rozporu s jiným připravovaným projektem, v němž se hladina uvádí o 110 centimetrů výše. Se všemi připomínkami se krajský úřad ztotožnil a investor k nim musí v další fázi řízení přihlédnout. Chrlice také požadují, aby vznikla samostatná, nejméně tři metry široká stezka pro cyklisty a pro chodce s ohledem na nárůst intenzity dopravy.