fbpx
24. 03. 2023 Dnes má svátek Gabriel

Územní studie doporučila D43 v „Bystrcké“ stopě

Jasně doporučuje konečnou podobu dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci.
cerna-hora-4

Foto:

redakce (MOŠ) archiv

Územní studie rozvojové oblasti Brno byla vyhotovena za 19 měsíců. Výsledkem tohoto dokumentu je doporučení pro konečnou podobu dopravního uspořádání v daném území. Projektanti a další řešitelé pracovali s územím o rozloze 112 443 ha, které zahrnuje správní území 111 obcí.

„Hlavním cílem studie bylo porovnat jednotlivé varianty za stejných podmínek a stejnou metodikou, tak aby bylo možné zúžit výběr na variantu, která bude posuzována v rámci aktualizace ZÚR JMK,“ uvedl architekt Jakub Kynčl, z ateliéru knesl kynčl architekti s.r.o.

„Pro Jihomoravský kraj je důležité, aby se mohl dále rozvíjet, a to bez finální aktualizace zásad není možné. Proto věřím, že odborný posudek v podobě územní studie definitivně ukončí debaty a diskuse nad správností trasování některých důležitých komunikací, zejména D43,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Nakonec se posuzovalo 15 variant a dva tzv. nulté stavy, tedy 2020 a 2035. „Studie porovnávala varianty z hlediska dopravně urbanistického a z vlivu na životní prostředí. Hodnotila pokles nebo nárůst dopravní zátěže a pochopitelně byl porovnáván stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách,“ řekl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Ten dále doplnil, že se vyhodnocoval vliv na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel žijících v řešeném území. V rámci rozptylové studie byla hodnocena přípustná úroveň znečišťování ovzduší v celém jádrovém území OB3, rozptyl znečišťujících látek, kumulativní a synergické vlivy a obdobně byla zpracována hluková studie pro celé území.

Územní studie doporučila:

–              D43 v „Bystrcké“ stopě, dále pak od Kuřimi v takzvané německé stopě do Lysic

–              Jižní obchvat Kuřimi

–              Jihozápadní tangenta nebude realizována (nebyla prokázána její nezbytnost)

–              Jižní obchvat Rosic

–              Úpravy D1 v úseku Slatina – Holubice, včetně nové mimoúrovňové křižovatky u Rohlenky

–              Obchvat Slatiny v nové stopě – tedy vzdaluje se od zástavby a trasuje se souběžně s D1

Následný postup je jasný, výsledek územní studie se promítne do aktualizace ZÚR JMK, vše by pak mohlo být finálně dokončeno do konce tohoto volebního období,“ uzavřel náměstek Maleček.

 

Líbí se mi

0
Zdroj:
Facebook
Twitter
Email

Exkluzivně pro Brňana

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT