Výcvik včetně potřebných organizačních příprav trval tři dny. Díky spolupráci s městem Bučovice se jej podařilo realizovat v areálu bývalých Uměleckoprůmyslových závodů, který je určen k demolici.

Na organizaci akce se s námi podílelo město Bučovice, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, Technický ústav požární ochrany (TUPO) HZS ČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)Fakulta bezpečnostního inženýrství, Policie ČR, Městská policie Bučovice a obec Kozlany.

Akce měla seznámit hasiče s chováním tlakových lahví naplněných acetylénem v podmínkách požáru v uzavřených prostorách (budově) a na volném prostranství. Výcviku se účastnili velitelé družstev, velitelé čet a jejich zástupci a také řídící důstojníci. Celkem přibližně stovka hasičů.

Dopolední program byl vyplněn teoretickou přípravou, kdy se hasiči seznámili se zkušenostmi z reálných zásahů a také experimentů zaměřených na danou problematiku. Odpoledne se reálně simulovaly podmínky požáru s přítomností tlakové lahve. V průběhu simulace došlo dle očekávání k její neřízené explozi. Data související s explozí byla v průběhu simulace zaznamenávána.

Odborným garantem výcviku byl mjr. Ing. Jan Hora z HZS Plzeňského kraje, který se touto problematikou zabývá již od roku 2010. Výsledky akce budou využity v rámci vědeckého programu financovaného z podpory Ministerstva vnitra ČR, na němž spolupracují také HZS Plzeňského kraje, HZS hl. m. Prahy, TUPO HZS ČR, Linde a.s. a VŠB-TUO.

Součástí výcviku byla také ukázka nasazení hasících hřebů, kterými již disponují některé jihomoravské profesionální hasičské jednotky. Hasící hřeby lže využít při hašení požárů v uzavřených prostorech (unimobuňky, mezistropní prostory, sendvičové konstrukce, vzduchotechnika,…) a při hašení lesních požárů a skládek, kde mohou zápichem do země fungovat jako injektážní proudnice.