Z mangových pecek vyrábějí v Kambodži palivové brikety, které se poté využívají jako palivo pro domácnosti i zpracovatelské podniky. To má pozitivní vliv jak na omezování skládek odpadu, tak na ochranu místních lesních porostů, které trpí nadměrnou těžbou dřeva. Místním obyvatelům tak odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pomáhají využívat odpad ze zpracování ovoce a zároveň tak snižovat spotřebu palivového dříví. Zpravodajskému portálu BRŇAN to sdělila mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Mango je v Kambodži jeden z nejdůležitějších zemědělských produktů

V posledních letech se tam situace ohledně zpracování manga zlepšuje. „Dříve byla jeho velká většina vyvážena v čerstvém stavu do zahraničí, ale také se ho velké množství při sezónní nadprodukci zkazilo. Nyní stále více zpracovatelů vyrábí sušené mango, které se nekazí a dá se prodat i mimo sezónu. Tím ale začal vznikat nový problém, kdy se při zpracování ovoce ve větším množství hromadí odpad, hlavně mangové pecky,“ uvedl Petr Němec z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie MENDELU.

Vyrobili palivové brikety z mangových pecek

Brněnští vědci vyrobili ve spolupráci s Laboratoří biopaliv Fakulty tropického zemědělství v Praze palivové brikety z mangových pecek, které dále analyzovali. Materiál se prokázal velmi dobrými vlastnostmi, jako je mechanická odolnost, vysoká výhřevnost, nízké emise oxidů dusíku a uhlíku a nízký obsah popele. Brikety mohou být použity jako palivo v kamnech a kotlích používaných na palivové dřevo.

Zpracují 200 tun manga denně

Výzkumníci v Kambodži spolupracují s firmou Kirirom Food Production, která vyrábí sušené mango. „V hlavní sezóně zpracuje 200 tun manga denně, z čehož denně putuje asi 60 tun pecek na smetiště. Zde pecky hnijí a znečišťují podzemní vodu, případně jsou pomalu nedokonale spalovány, což silně znečišťuje okolní ovzduší,“ vysvětlil Petr Němec.

Sušírny vytápějí palivovým dřívím

Paradoxem je, že Kirirom využívá k vytápění svých sušíren palivové dříví, čímž trpí okolní lesní porosty. „Podle našich výpočtů může podnik ze svých pecek denně vyrobit asi 12 tun kvalitního paliva, čímž nahradí více než 40 procent své spotřeby dřeva. Jádra oddělená od pecky lze navíc zpeněžit jako zdroj mangového másla využitelného v potravinářství i kosmetice. Výlisky z jader po oddělení oleje poslouží jako složka do krmných směsí pro dobytek,“ uvedl vědec.

Odborníci z Česka pomohli místním i s výběrem mechanizace pro zpracování pecek

Partnerská firma Holistic Solutions představila místním podnikům stroje jak české, tak zahraniční výroby.  „Udělalo nám radost, že místní partneři vzali výsledky projektu jako příležitost nejen jak ušetřit finanční prostředky, ale také jak se více přiklonit k udržitelným způsobům hospodaření a chránit tak místní životní prostředí,“ dodal Němec.

Kambodža produkuje až 4 miliony tun manga ročně

Peníze na projekt jdou z programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN. Jeho cílem je snížit produkce odpadu a zároveň využít alternativní zdroje energie a přispět tak ke snižování odlesňování, kterým země značně trpí. Kambodža se řadí mezi největší producenty manga na světě, produkuje až 4 miliony tun manga ročně. Pecky, které doposud nebyly využívány, tak představují významný potenciál pro výrobu energie, cenných tuků i krmiva.