Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v republice, rezervací byl vyhlášen v roce 1978 právě kvůli velkému množství konikleců, které tam rostou. Pokud se chcete potěšit pohledem na tyto silně ohrožené rostliny, měli byste na Kamenný vrch vyrazit co nejdříve. Kvetou totiž pouze pár týdnů v roce. Rezervace je volně přístupná. Ekologové však vyzývají všechny, kteří ji navštíví, aby se chovali šetrně k přírodě. Aby nevcházeli do trávníků, kde koniklece kvetou a aby se drželi co nejvíce vytvořených chodníčků. Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. K vidění je i v dalších lokalitách kolem Brna, jakými je například Obřanská stráň, Stránská skála nebo Patočkova hora. Evropská unie jej zařadila mezi druhy chráněné v soustavě Natura 2000. Rezervace Kamenný Vrch ve své severní části zahrnuje také okraj lesa. Ovšem jehličnaté stromy – borovice, modříny i smrky jsou díky suchu v uplynulých letech silně napadeny kůrovcem a tak budou muset být tyto stromy vykáceny. Už je vypracován plán, jak postupně nahradit tento nemocný porost novými stromy, hlavně duby. Přírodní rezervace je chráněna oplocením a najdete tu naučnou stezku z 8 panelů, která je zaměřena především na děti. Tyto panely jsou opatřeny také cedulemi v Breillově písmu, takže si informace o rezervaci mohou přečíst i zrakově postižení návštěvníci. O rezervaci dlouhodobě pečuje brněnské sdružení Rezekvítek. Ten chystá pro zájemce 24. března komentovanou prohlídku rezervace, je ale třeba se na ni nahlásit přes webové stránky organizace.  Exkurze představí nejen koniklece, ale i dalších více než 250 druhů rostlin, které lze v rezervaci najít.