Nejlepší učitelé neberou svoje povolání jako práci, ale spíš jako poslání. V Rytířském sále Brněnské Nové radnice byli ve středu 28.března v rámci Mezinárodního dne učitelů oceněni nejlepší pedagogičtí pracovníci Brněnských škol. Slavnostního aktu se v historickém Rytířském sále Brněnské Nové radnice  zúčastnili nejen ocenění učitelé, ale také jejich kolegové a přátelé. Ceny šesti vybraným pedagogům za celoživotní práci v pedagogice nebo za činnost nad rámec běžné práce učitele předávali  1.náměstek primátora města Petr Hladík a radní Jaroslav Suchý. Petr Hladík, 1.náměstek primátora města Brna, takové ocenění považuje za důležité: „Jednak tím dáváme najevo, že si jejich činnosti vážíme a také to zvyšuje povědomí o práci pedagogů, o tom, že vůbec slaví svůj svátek a také, že jejich práci potřebuje každý z nás.“

Oceněným učitelům zahráli žáci ZUŠ Brno Veveří. V učitelském povolání, které je dlouhodobě ekonomicky podhodnoceno a snaží se o získání společenské prestiže z dob minulých, je každé ocenění určitým povzbuzením. „Já si myslím, že každé ocenění pedagogů je v pořádku a jsme rádi, když ocenění dostaneme," říká jedna z oceněných, Lenka Březinová ze ZŠ Brno- Pastviny. "Motivace je vždycky, protože je to práce pro děti a práce pro děti je jiná, než jsou jiná povolání.“ To potvrzuje i další oceněná Alena Mrhačová ze ZŠ Merhautova: „Každý den je ta práce jiná, nikdy se nic neopakuje a samozřejmě ty děti mají různé nálady, různé bolístky, různé radosti, takže každý den je jiný.“

Kromě rodičů jsou to právě učitelé, kteří na naše děti působí a utváří jejich pohled na svět. Proto bychom si práce dobrých pedagogů měli vážit stále, nejen v den jejich mezinárodního svátku.

V kategorii významná pedagogická osobnost roku letos získaly ocenění Zdeňka Bendová (ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí), Alena Mrhačová (ZŠ a MŠ Merhautova) a Lenka Březinová (ZŠ a MŠ Pastviny).

Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost obdržely Hana Šimáčková (ředitelka MŠ Letní), Alena Zaplatílková (zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Blanenská) a Ludmila Altmanová (ředitelka ZŠ a MŠ nám. 28. října).