Představenstvo společnosti Veletrhy Brno vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele firmy, inzerát zveřejnilo na webových stránkách firmy nebo například v dnešních Hospodářských novinách (HN). Zájemci mohou zasílat své životopisy do 24. května. Veletrhy Brno jsou nyní bez generálního ředitele, Tomáši Moravcovi skončila smlouva 31. března. Předchozí výběrové řízení představenstvo na doporučení komise zrušilo. Pověřený řízením firmy je zatím finanční ředitel Radek Trčka.

Hledají špičkového profesionála

Společnost při výběru nového ředitele spolupracuje s poradenskou firmou Constellation. I na jejích webových stránkách najdou uchazeči podrobnosti k nabízené pozici. „Hledáme profesionála, který má prokazatelné zkušenosti z vrcholového managementu obchodních firem, akciových společností apod. Hledáme člověka, který je rozhodný, schopný samostatného jednání, který je zároveň otevřen diskusi a má schopnost získat druhé ke spolupráci,“ lákají Veletrhy Brno.

Moravec se do předchozího výběru nepřihlásil

Do předchozího výběrového řízení, které bylo zrušeno, se hlásilo na začátku roku 30 lidí včetně například bývalého primátora za ANO Petra Vokřála. Naopak se nepřihlásil tehdejší generální ředitel Tomáš Moravec. Představenstvo mu totiž neprodloužilo smlouvu, což vnímal jako nedůvěru.

Provedl výstaviště složitým obdobím

Moravec vedl firmu poměrně krátce, a to od prosince 2021, kdy nahradil dlouholetého předchůdce Jiřího Kuliše. Provedl firmu obtížným obdobím po covidových uzávěrách, kdy bylo potřeba znovu nastartovat veletržní i mimoveletržní činnost a přijít s novými projekty, protože některé z těch, které před covidem fungovaly, už se neobnovily. Moravec v roce 2021 uspěl jako dosavadní obchodní ředitel, v užším výběru zůstal tehdy on a Vokřál.

Město zapojilo do hledání šéfa veletržní firmy personální agentury a headhuntery

Letos v polovině dubna mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek uvedl, že do hledání nového generálního ředitele Veletrhů Brno se zapojí personální agentury a headhunteři, tedy specialisté, kteří vyhledávají špičkové manažery. Město jako jediný akcionář si od toho slibuje, že se do výběrového řízení přihlásí kvalifikovaní a vhodní uchazeči.