Výraznou proměnu zaznamenala výloha v brněnské Kobližné ulici. Výkladce podstoupily citlivou rekonstrukci, po níž získaly prvorepublikovou podobu. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí radnice Brno-střed Michal Šťastný.

Rozhodli se vrátit výloze ztracený lesk

Výloha nacházející se na adrese Kobližná 9 je součástí památkově chráněného domu z přelomu 19. a 20. století. V poslední době se nacházela ve špatném technickém stavu a nebyla plnohodnotně využívaná. Městská část Brno-střed proto rozhodla, že vrátí výloze ztracený lesk a zahájila potřebnou opravu.

Chtěli zachovat historický vzhled výkladců

„Po celou dobu rekonstrukce jsme chtěli, aby se co nejvíce podařilo zachovat historický vzhled výkladců. Konzultovali jsme proto investici s památkáři i odborníky. Aby vynikla současná podoba, nesmějí provozovatelé obchodů výlohy nijak polepovat. Tím zároveň regulujeme vizuální smog,“ uvedl radní Brna-středu Martin Drdla (ANO), do jehož gesce spadá oblast investic a správy bytových domů.

Oba výkladce pochází z odlišného historického období

Cenná byla zejména pravá část s funkcionalistickými prvky, jež vznikla ve třicátých letech minulého století. Tehdy sloužila k potřebám tamější prodejny hraček Medek a Hiss. V 80. letech pak zaznamenala stavba úpravy. Z původní verze se zachovalo pouze několik prvků a jedna fotografie. Prostory na levé straně pak pocházely z éry reálného socialismu.

Rekonstrukce přinesla sjednocení celého parteru domu

Díky tomu má výloha nyní jednotný styl. „Rozhodli jsme, že parter sjednotíme po vzoru funkcionalistického řešení. Jeho charakteristický detail je mimo jiné zaoblené zasklení vstupů, které je na obchodu vpravo zachováno podle původní koncepce s dvěma vstupy. Na drogerii nalevo je doplněno nově. K elegantní černé jsou použity ušlechtilé materiály v nekašírovaném vzhledu – lišty z leštěného nerezu, přírodní travertin nebo zelený panel nad výlohami, který je z přirozeně zabarveného skla,“ sdělil architekt Roman Strnad ze studia TheBüro, které navrhlo výslednou úpravu.

Stavební práce zabraly několik měsíců

Stavební práce trvaly několik měsíců a zahrnovaly rekonstrukci výloh, úpravy fasády či vstupů do historického domu nebo nové vytápění. Městská část uskutečnila v posledních letech opravy parterů i na dalších místech v centru města. Například se jednalo o výlohy v ulicích Orlí, Solniční nebo Jánská, které taktéž podstoupily citlivou rekonstrukci s důrazem na zachování historického rázu.