Už řadu let se ve Vyškově mluví o výstavbě domu pro seniory či mladé rodiny v Albrechtově ulici. A vypadá to, že tam nakonec bude stát obojí. Tři novostavby, stejné architektonicko-stavební řešení, ale rozdílné využití. Jeden objekt by měl sloužit seniorům, v dalších dvou by měly v budoucnu bydlet mladé rodiny s dětmi. Místo je v územním plánu města dlouhodobě určené k občanské vybavenosti, informoval zpravodajský portál BRŇAN místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL) s tím, že radnice usiluje o dotaci na výstavbu objektů. 

Podají žádost o dotaci na projekt

„Z lokality postupně mizely chátrající budovy po bývalých Vyškovských službách. Objekty střediska dopravy bývalých služeb města neměly využití od roku 2012. V průběhu roku 2022 vznikla studie řešící bydlení pro mladé rodiny a seniory. Nyní radní města projednávali investiční záměr, na základě kterého radnice podává žádost o dotaci na projektovou dokumentaci z programu Národní plán obnovy. Samotný dům pro seniory je navržený na severní straně ulice a svojí západní fasádou je obrácený do parku směrem k Hané,“ uvedl místostarosta.

Pod byty pro mladé rodiny by měly být garáže

Zbývající dva domy zamýšlené přes silnici by tvořily byty pro mladé rodiny s garážemi zapuštěnými pod úroveň terénu. Střecha garáží má představovat veřejně přístupnou zahradu s hřištěm pro děti. Zatímco jeden z domů by navazoval na uliční řadovou zástavbu, druhý by stál samostatně. Mezi domy architekti navrhují právě vjezd do podzemních garáží, které jsou kapacitně naddimenzované. Sloužily by totiž i jako rezerva pro plánovaný bytový dům v sousední Dvořákově ulici, kde je parkovacích stání nedostatek.

Chtějí zastavět i proluku

„Investiční záměr v jeho případě totiž měli radní města také na stole. Jedná se o zástavbu proluky ve Dvořákově ulici podél řeky Hané. Znovu by se jednalo o bydlení pro mladé a ekonomicky slabé rodiny. Zamýšlená novostavba by zapadla do stávajícího charakteru zástavby. Také v tomto případě bude Vyškov usilovat o dotaci na projektovou dokumentaci,“ uzavřel Celý.