Skála za voliérou dravců v brněnské zoologické zahradě je nestabilní a je nutné její zabezpečení. Radní města souhlasili se zpracováním investičního záměru na sanaci svahu, následně jej bude nutné pravidelně kontrolovat. Orla kamčatského proto čeká stěhování, uvedl v tiskové zprávě náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

„Nestabilní skála za voliérou orla kamčatského je v havarijním stavu a je třeba co nejdříve ji sanovat. Kvůli nutnosti zachovat přístup pro provádění pravidelných kontrol se sem orel už nevrátí,“ sdělil Suchý. Jeho nová voliéra bude umístěna u expozice kozorožců sibiřských. „Bude splňovat současné mezinárodní standardy chovu dravců v zoologických zahradách. Nabídne třeba vodní prvek, hnízdní plošinu, zázemí pro oddělení mláďat či agresivních jedinců a návštěvnickou vyhlídku,“ dodal.

Nyní je na řadě zpracování investičního záměru, které má na starost magistrát

„Přesto už raději pracujeme na projektové dokumentaci. Chceme být připraveni, svah je nebezpečný a pohybuje se. Podle kategorizace sesuvných území je ve třetí kategorii, což znamená vysoké riziko,“ uvedl mluvčí zahrady Michal Vaňáč. „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo se sanací začít příští rok. Přesné finanční vyčíslení zatím nemáme, záleží na zpracovaném investičním záměru a dalších pracích. Chceme čerpat dotaci, kterou ale musí podat vlastník, což je město,“ řekl.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953, letos tak slaví 70 let od založení. Je na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová kolem 2200 zvířat 400 druhů. Loňská návštěvnost zoo po dvou covidových letech znovu překročila 300.000 lidí, přišlo jich zhruba 320.000.