Pět projektů začínajících mladých umělců z Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) se rozhodl podpořit Nadační fond Josefů K. V historicky první výzvě uspěli absolventi se specializací Činoherní režie, Divadelní dramaturgie a Audiovizuální tvorba a divadlo. Nyní mají rok na uskutečnění svých projektů.

Posuzovali osm přihlášených projektů

V rámci první výzvy správní rada posuzovala osm přihlášených projektů. Šest z nich bylo divadelních, jeden filmový a jeden audio projekt. „I když se jednalo o první výzvu fondu, žadatelé velmi pěkně zpracovali svoje návrhy. I proto nebylo rozhodování správní rady vůbec jednoduché. Správní rada nakonec po dlouhém jednání vybrala 5 projektů, které jednomyslně podpořila,“ uvedl tajemník fondu Radim Bánovský.

Balík peněz ještě navýšili

Nadační fond přitom počítal s rozdělením částky 100 tisíc korun. Správní rada se ovšem rozhodla v rámci schvalování udělit výjimku a o čtyři tisícovky ještě rozpočet navýšila. „My jsme se pohybovali mezi dvěma možnostmi. Buď jsme mohli pokrátit všechny projekty, ale tím bychom je dostali všechny na hranici proveditelnosti anebo jsme mohli prostě říct, že budeme štědřejší,“ vysvětlil předseda správní rady Petr Francán. Roli v rozhodování hrálo několik faktorů. Posuzována byla jak originalita projektu, vliv na budoucí, či současnou profesi, tak i společenská prospěšnost a udržitelnost.

Podporu využijí na představení

Z první výzvy vyplynulo, že zájem o podobný grant mají především čerství absolventi Divadelní fakulty. Získané peníze totiž mohou využít na zpracování svých prvních vlastních inscenací, které jim mohou pomoci k dalšímu angažmá, nebo spolupráci. Ve většině případů žadatelé spolupracují na projektech s dalšími absolventy JAMU od herců po scénografy a techniky.

Granty půjdou na tým, prostory či rekvizity

Využití finanční podpory je různorodé. Část z grantu umělci chtějí investovat do honorářů pro pracovní tým, další pak do pronájmů prostor, licenčních smluv anebo například na rekvizity, či propagaci. První z projektů už měl přitom premiéru 15. dubna v prostoru Co.Labs Brno. Autorský projekt Home Being od začínající režisérky Elišky Houserové je performancí tří žen. Druhý podpořený projekt, autorská inscenace Goodnight Nobody, má premiéru v sobotu 22. dubna opět v Co.Labs pod režijní taktovkou Martina Modrého.

Nadační fond vznikl loni v říjnu pod Divadelní fakultou JAMU

Jeho cílem je podpora začínajících umělců, zejména pak absolventů Divadelní fakulty. Pomocí výzev mezi ně rozděluje finance, které v rámci fundraisingu vybírá jak od široké veřejnosti, tak od větších firem. Díky této podpoře vzniknou nová a inovativní díla, která pomohou nastartovat kariéru začínajícím umělcům a zároveň osvěží českou kulturní scénu.